Islamske teme

KADA OVIH DESET UKRASA NESTANE SA ZEMLJE OČEKUJ SUDNJI DAN

‘Prvo što ću podići sa Zemlje je ljubav iz ljudskih srca.’ Ljudi se međusobno neće voljeti niti će se uvažavati i svoje odnose će uređivati samo na razini međusobnih interesa.

‘Drugo, podići ću bereket sa Zemlje.’ Ljudi će imati različita meterijalna, dunjalučka dobra, ali u tome neće imati bereketa. I mi danas imamo mnogo više materijalnih dobara nego što su imali naši očevi ili naši djedovi, naše majke i nene. Ali, u isto vrijeme, u tome što imamo, nemamo bereketa. Isto kao što nemamo bereketa u vremenu, jer mi, današnji muslimani, nemamo vremena jedni za druge. Svi negdje žurimo, a nemamo vremena jedni drugima da pomognemo, odnosno jedni drugima da priteknemo u pomoć.

‘Treće, podići ću samilost od rodbine.’ Rodbina se neće međusobno paziti, neće se voljeti, neće se uvažavati, neće se obilaziti, pa čak se neće ni poznavati. Stalno ćemo se iznova upoznavati onda kada dođemo na dženazu jedni drugima. I onda ćemo obećavati kako nam se to više neće dešavati, kako ćemo mi koji ostajemo u životu jedni druge posjećivati i ta obećanja ostaju do sljedeće dženaze.

‘Četvrto, podići ću stid od žena.’ Žene se neće plašiti Allaha dž.š. niti će se plašiti bilo koga od ljudi.

‘Peto, podići ću darežljivost od bogataša.’ Oni koji budu imali imetak, taj imetak neće troćiti na Allahovom putu. U mnogim akcijama koje smo mi vodili i vodimo, nisu učestvovali bogati Bošnjaci, pojedinci i firme. Ne žele da učestvuju i misle kako taj imetak, kojim ih je Allah iskušao, pripada samo njima i kako samo oni za to imaju zaslugu. Zaboravljaju da će jednoga dana sve to morati ostaviti. Jer Poslanik s.a.w.s. u hadisu kaže: “Ti od dunjaluka imaš samo ono što pojedeš i prođe kroz tebe.” Jer ono što ne pojedeš, što imaš od hrane u zamrzivačima, frižiderima, u špajzovima, u podrumima, to ne pripada tebi, to pripada drugom. “…Ili ono što obučeš pa podereš.” To pripada tebi. Ono čak što oblačisš, pa ne podereš, ne pripada tebi, jer će to opet neko drugi koristiti, “…ili daš trajnu sadaku. To vječno ostaje.” Zaboravljaju da onda kada se odvoji duša od tijela, da sa sobom ništa čovjek neće moći da ponese osim svojih dobrih djela, ono što je dao kao sadaku. Čak gassali, oni koji gasule umrlog, ne dozvoljavaju da na sebi odnese i one haljine u kojima je bio kad je umro. I njih mora ostaviti na dunjaluku, osim šehida koji sa sobom nose odjeću u kojoj su postigli šehadet.

‘Šesto, podići ću strpljivost od fukare, strpljivost od siromaha’, pa će pribjegavati onome što je Allah dž.š. zabranio.

‘Sedmo, podići ću pravednost od vladara’, oni koji će u predizbornim kampanjama imati silna obećanja, a nakon toga zaboraviti sve što su obećali.

‘Osmo, podići ću skrušenost i pobožnost od uleme.’ Od onih koji tumače islam. Mi živimo u vremenu u kojem mnogi pojedinci tumače islam na različite načine. Ali, većina njih nisu ubjedljivi u svom tumačenju. Zbog toga što postoji kontradikcija između naših riječi i naših djela.

‘Deveto, podići ću Kur’an iz Mushafa.’ Kako se Kur’an može podići iz Mushafa? Zar nas ulema ne uči da nema sumnje niti u jedan harf, niti u jedan hareket (vokal). Pa kako će onda Kur’an biti podignut? Ostat će Kur’an, odnosno Mushaf napisan i neće biti sumnje niti u jedan harf, ali će sadržina Kur’ana biti podignuta, jer će se mnogi Bošnjaci danas hvaliti koliko različitih štampi, izdanja Mushafa imaju u svojim regalima i kako su boje Mushafa prilagodili svojim regalima i vitrinama. A u isto vrijeme, na Mushafe je pala prašina i Bošnjaci i Bošnjakinje ih i ne doticu. Znači, bit će podignuta sadržina Kur’ana, jer ljudi neće živjeti po Kur’anu, po kur’anskim propisima.

‘i deseto, podići ću iman iz ljudskih srca’, ljudska srca će ostati prazna, bez vjere, imana.

Preuzeto sa: akos.ba

Related Articles

Back to top button