Zanimljivosti

Kada se emocija aktivira

Emociju aktivira vaša misao. Kakve su vam misli, tako se osjećate, i obrnuto. Emocije vam pokazuju šta mislite.
Loše emocije su poput alarma koji se uvijek oglasi kako bi nam rekao da nismo na pravom putu, da nismo u skladu sa našim bićem (dušom) koja nam kroz tjeskobu, tugu, bol i slično ukazuje da ne razmišljamo ispravno. Opominje nas da napustimo to što nas muči. Sugeriše nam da drugačije razmišljamo i usmjerimo focus na nešto drugo, namjerno izabirući misli i emocije od kojih se osjećamo bolje. To nije sukob niti negiranje niti opiranje – to je svjesno prihvatanje stanja u kojem se nalazite i namjerno usmjeravanje pažnje na ono što vam koristi. Postoje emocije koje vam nikad nisu u službi – uvijek će vas sabotirati i držati na dnu, u svakom smisli, na vama je da izaberete šta ćete sa njima – vi možete sa promjenom misli i odlukama utjecati na to kako se trenutno osjećate.

Kad kažete “ne mogu”, vi ne vjerujete ni sebi ni Bogu ni životu. Vjerujete svojim negativnim mislima i ograničenjima, a od njih ne možete rasti ni intelektualno, ni emotivno ni u bilo kojem pogledu. Kada kažete “ne mogu”, svijet je grozno mjesto, “meni je preteško”, aktivirate negativne emocije kao što su tuga, beznađe, strah, očaj. Kada razmišljate o negativnim stvarima i događajima, čak i kada pričate o njima vi aktivirate negativne emocije. Te emocije govore vam da nešto promijenite, a duša govori: “Nije to tako, ne slažem se sa tobom”. Sve ono što nam dušu tiši treba da napustimo.

Međutim, mi u mnogo stanja emocije ulazimo nesvjesno, automatizmom. Zbog toga je svijest o onome što vam se dešava i svijest da možete mijenjati percepciju svega – polazna tačka za prevazilaženje svega.

Nemoguće je imati negativne misli i biti sretan! Biti uspješan! Ko je taj koji vam onda prouzrokuje tugu? Vi sami sebi izabirući da mislite negativno. Nemoguće je biti zahvalan, a biti nesretan. Zahvalnost privlači sve blagodati. To je ključ koji otvara vrata boljem životu.

Psihijatar Norman Dojdž tvrdi da se za 21 može postati sretan uz određeni trening mozga.

“Svaki put kad promijenite način razmišljanja, mnoge veze koje korespondiraju na stari način gube se, a veze koje korespondiraju na novi način razmišljanja počinju jačati”, kaže Dojdž.

Osobe koje se često jadaju izgrade mape u mozgu koje procesuiraju negativne misli i emocije. Sklone su sve posmatrati negativno, čak i ako su situacije povoljne, takve osobe će strahovati zbog nečega što se nije ni dogodilo, sumnjičiti druge, pronalaziti mahane i biti u tjeskobi.

Šta će vam negativni obrasci razmišljanja koji vam ne koriste? Da li se zbog loših misli osjećate dobro? Jeste li poletniji, opušteniji, sretniji? Žašto onda ne izgradite alarm protiv svih negativnosti kada vam dođu? U vašem je interesu da mislite pozitivno.

U zapanjujuće kratkom vremenskom razdoblju možete da promijenite svoju mapu uma stvarajući drugačijim mišljenjem drugačije veze među neuronima. “Mnoga istraživanja pokazala su da je dovoljan 21 dan da vaša nova pozitivna mapa zahvalnosti bude veća od one zasnovane na jadanju. Na neurološkom nivou, pozitivno razmišljanje i zahvalnost postaju navika. Novi načini razmišljanja jednostavno se urežu u mozak, tako da zaista postajete nova osoba”, tvrdi Dojdž.

Izvor: Sretni ljudi
Autor: Alma Taletović
Za Akos.ba izdvojila i priredila: Selma M.

Related Articles

Back to top button