Islamske teme

Kako ćemo se osjećati kad se sretnemo sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., na Sudnjem danu

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Zamislimo, kako se osjećao Ebu Bekr, r.a., kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pred ashabima rekao: ”Allah me je poslao vama pa ste rekli – laže. A Ebu Bekr je rekao – istinu govori. Pomogao me je svojim životom i imetkom, pa hoćete li ostaviti moga prijatelja na miru.”

Kako se osjećao Omer, r.a., kada mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Omere, šejtan te nikad nije sreo, a da nije krenuo drugim putem.”

Kako se osjećao Osman ibn Affan, r.a., kada mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., nakon što je opremio vojsku na Tebuk, rekao: ”Neće štetiti Osmanu šta god uradi, nakon ovoga što je danas uradio.”

Kako se osjećao Ali ibn Ebi Talib, r.a., kada je Poslanik, s.a.v.s., pred Bitku na Hajberu, rekao: ”Sutra ću ovu zastavu predati čovjeku kojeg voli Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s., i koji voli Allaha i Njegovog Poslanika, s.a.v.s.”, i kada je sutradan saznao da se to na njega odnosi.

Kako se osjećao Muaz ibn Džebel, r.a., kada mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Muaze, ja te volim u ime Allaha!”

Kako se osjećaoSa’d ibn Ebi Vekkas kada mu je, u Bici na Uhudu, Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Gađaj, gađaj Sa’d, ti si mi umjesto oca i majke!”

Kako se osjećao Abdullah ibn Abbas, r.a., kada ga je Poslanik, s.a.v.s., zagrlio i učio dovu: ”Moj Allahu, podari mu razumijevanje vjere i poduči ga tumačenju Kur’ana!”

Kako se osjećao Ubej ibn Ka’b, r.a., kada mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Allah mi je naredio da ti proučim suru El-Bejjine.” Ubej ibn Ka’b, sav ushićen, upitao je: ”Allahov Poslaniče, zar me je Allah spomenuo tebi?”

Kako se osjećao Saib ibn Jezid kojeg je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pomilovao po kosi dok se kao dijete igrao sa drugom djecom, pa je doživio duboku starost (oko 90 godina) i brada i kosa su mu u potpunosti osijedile osim mjesta koje je dotakla Poslanikova, s.a.v.s., mubareć ruka.

Kako se osjećao Ebu Musa el-Eš’ari kada mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Da si me vidio dok sam te jučer slušao kako učiš Kur’an.”

Kako su se osjećali ensarije kada je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Kada bi svi ljudi krenuli jednim putem a ensarije drugim putem, ja bih otišao sa ensarijama.”

Kako se ojsećao Bilal ibn Rebbah, r.a., kada mu je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Bilale, ja sam čuo klepet tvojih nanula u Džennetu.”

I na kraju, kakav će osjećaj biti kod nas kada se, ako Bog da, sretnemo sa Allahovim Poslanikom, s.a.v.s., i kada nam on kaže: ”Vi ste moja braća zbog koje sam plakao želeći da se sretnem sa vama na mome Havdu (izvoru u Džennetu). Vi ste moja braća koja su povjerovala u moje poslanstvo, a niste me vidjeli.”

Saff.ba

Related Articles

Back to top button