Islamske teme

Kako da savladam ljenost pri učenju Kur’ana i traženju znanja?

Pitanje: Uvaženi šejh, kada tražim znanje i želim da učim Kur’an napamet, preovlada me ljenost i dosada. Da li imate neki savjet? Allah da Vas nagradi!

Odgovor: Ako je osoba iskrena po tom pitanju, ona neće biti pogođena ljenošću i dosadom. Ako bi ti bilo rečeno: „U ovoj kući se nalazi 1000 rijala koje ćemo ti dati na isteku jednog sata“ tako mi Allaha, ti bi čekao za to do kraja dana! Niti bi zaspao niti bi bio lijen. A šta je sa neprocjenjivim nagradama kod Allaha? Kako da insana spopadne dosada i ljenost? Oni se odstranjuju kada se sjetiš šta je kod Uzvišenog Allaha! Kako da ljenost priđe osobi na halkama na kojima se stiče znanje i kada je on svjestan da ga na takvom skupu okružuju meleci? Kakva ljenost kada u rukama držiš Allahovu knjigu, kada se baviš Gospodarom svih svjetova?

Kakva ljenost kada u rukama držiš Knjigu u kojoj se nalaze priče i dokazi koji osobi ne daju sna? Koji uzrokuju da oči liju suze i koji tjeraju srca na poniznost. Kada se baviš ovim ozbiljnim stvarima, tu nema igre. Stanje nam je ovakvo jer mi ne poznajemo Allaha onako kako bi Ga uistinu trebali poznavati. Osoba ode na halke znanja, a nije ni svjesna da je Allah vidi i čuje. O, kada bismo samo znali…

Šta bolje možeš uzeti od Allahove knjige? U noćima u kojima si ostajao budan učeći, izmoren i iznuren, kada si učio iz Allahove knjige ili čitao o sunetu Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zar ne znaš da su se meleci spuštali kod tebe jer si činio ta djela? Deredže su ti podizane, vrata Dženneta se otvarala za tebe! Ovim znanjem se čistiš od grijeha. Da li si to spoznao onog dana kada si izašao iz kuće i krenuo na halku znanja, a bio si iskren pri ovome sa svojim Gospodarom, gdje je Allah pogledao u tvoje srce i nije vidio ništa do Njega. I tako odeš na ovaj skup radi Allaha, a ne da bi se o tebi pričalo. Tada meleci bivaju poslati da posvjedoče tvoje djelo koje činiš u ime svog Gospodara! Zbog tog skupa tebi se pišu dobra djela i podižu ti se deredže. O, kako zadivljujuće, učenik koji traži znanje se vrati svojoj kući kao na dan kada se rodio, čist od grijeha!

O, kako zadivljujuće da učenik koji traži znanje izlazi iz svoje kuće kako bi učio Kur’an. To je isto kao da njegov jezik govori: „Budi mi svjedok, moj Gospodaru. Želim da nosim Kur’an u svojim prsima, žudeći za licem Tvojim, i želim za sebe ono što je kod Tebe!“ Među njima je i jedan koji je izašao iz kuće da bi učio o sunetu Allahovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a to je kao da njegov jezik govori: „O Gospodaru, ljudi su postali nesmotreni i okrenuli su se dunjaluku, a ja doista žudim za ahiretom, ja želim ono što je kod Tebe, želim Tvoju Milost, Tvoju nagradu, visoke deredže u Džennetu!

Želim da steknem znanje koje će me približiti Tebi, i nisam izašao iz svoje kuće sa željom da se pokazujem i da bi se o meni čulo. Izašao sam radi Tebe, tražeći Tvoje lice i Tvoje zadovoljstvo. Podigni moje stepene i oprosti mi grijehe. Blagoslovi moje znanje, i učini da se zauzima za mene „na Dan kada neće nikakvo blago, a ni sinovi od koristi biti“ (26:88)
__________________

Gdje se ti nalaziš naspram ovog Čistog Vrta?! Ovog skupa gdje se stiče znanje?! Hadis bilježi Buhari, Allah će upitati Svoje meleke (iako je On Sveznajući) o ljudima na skupovima znanja. On neće pitati šta su ljudi izgradili niti će pitati o onima koji su vladali dunjalukom, niti će pitati o bogatima, imućnima i velikanima. On će pitati o onima koji su sjedali na halkama znanja kako bi se sjećali Allaha! Stoga, meleci će se nadviti nad njima, a oni će biti obuhvaćeni Allahovom milošću, jer oni kroz ove halke posluju sa Allahom! Ovo su ti skupovi na kojima ti spavaš i na kojima ti je dosadno! Pa ti posluješ sa Kraljem svih kraljeva! Gospodarom početka i kraja! Pa će Allah upitati svoje poslušne meleke o ovim ljudima koji sjede u Allahovim kućama. Oni tu nisu sjedali zbog dunjaluka, niti prodaje i kupovine, niti da daju niti da dobiju, ni zarad poezije, ni radi natjecanja. Oni su sjedali tu kako bi učili o onome što će ih približiti Allahu!

Pa će Uzvišeni reći melecima: “Šta oni traže od Mene? Šta im treba?” Allahu ekber! Da li si svjestan da sjediš na skupu, a Allah pita Svoje meleke o tebi. Pogledaj svoj status! Oni će odgovoriti: “Traže Tvoj Džennet i zaštitu od Tvoje vatre.” Allah će reći: “Da li su ih oni vidjeli? Šta bi tek da su vidjeli.” Na kraju, Allah će reći melecima: “Doista, Ja sam im oprostio i dao što su tražili!” a meleci će odgovoriti: “O Gospodaru, na skupu je taj i taj, griješni rob, koji je naišao na ovaj skup pa im se pridružio.” Allah će reći: “Ja sam im svima oprostio!”

E to su skupovi na kojima ti spavaš i dosadno ti je. Ovo je znanje za koje si se ti ulijenio i postalo ti je dosadno.

Nema osobe koja je bogatija od učenjaka. Da mu je dat izbor, između jedne stranice Kur’ana ili dunjaluka i svega što je na njemu, sa svim bogatstvima, uživanjima i provodom, tako mi Allaha, učenjak će odabrati tu jednu stranicu i bila bi mu ukazana počast zbog toga! On vidi da za njega nije rješenje da se okreće dunjaluku. Uistinu, zbog ovog Allah će ti otvoriti vrata sreće i nikad za tebe neće postojati tuga. I doista, kroz ovo Allah će ti otvoriti vrata milosti i za tebe neće biti kazne na ahiretu. O, kako je zadivljijuće da su mezarji osvjetljeni zbog znanja i djela ljudi koji su u njima. O, kako je zadivljujuće da su ljudi napustili ovaj dunjaluk a ostavili su iza sebe riznice znanja zbog kojih su im stepeni podignuti, a grijesi oprošteni.

O učeniče koji tražiš znanje, probudi se iz svog sna i obrati pažnju na svoju nemarnost. Sjeti se svog Gospodara, vlasnika dostojanstva i časti! Doista je tužno da Allahu ne dajemo Njegovo pravo koje On uistinu zaslužuje. Ne osjećamo grižu savjesti u udobnosti svojih tijela, niti zbog onog što nam se dešava. Mi ne osjećamo grižu savjeti, tako mi Allaha. Mi nismo dali Allahu Njegovo pravo koje zaslužuje. Ovo je znanje, nema prostora za dosadu. Ovo je znanje, ono potresa srca. Kako možeš da spavaš dok čitaš o Džennetu i Džehennemu? Kako neko može da uživa a ne zna da li će napustiti ovaj svijet kao musliman?

Doista, ovaj dunjaluk prolazi, prolaze njegovi ukrasi, a oni utiču na čovjeka da se udalji od Allaha. Radosne vijesti su za one koji veličaju Allaha na način kako On zaslužuje da bude veličan, i koji hvale Allaha na način koji On zaslužuje da bude hvaljen. I znaj, Allah te vidi dok ti ležiš u svom krevetu. Ako želiš da tražiš znanje, onda svoje srce ispuni veličanjem Allaha. Ispuni ga strahom od Allaha i radi ovoga ti ćeš biti jedan od sretnih! Ti ćeš biti od uspješnih, Allahu bliskih, bićeš od onih koji su čisti i pobožni. Doista, znanje nije za one koji su lijeni i koji se dosađuju. I znaj da ti ljenost i dosada dolaze od grijeha! I znaj da znanje ne dolazi uz nemarnost! Povećaj traženje oprosta, i reci: “O Allahu, utječem ti se da me spriječiš od dobra zbog zla u meni.” Traži od Allaha da ti oprosti grijehe koji su se ispriječili između tebe i znanja. Nema goreg odraćanja od onog da budeš spriječen od znanja i dobrih djela.

O Allahu, mi tražimo znanje koje će nas približiti Tebi. O Allahu, zaštiti nas i sačuvaj od fitni, skretanja sa pravog puta, grijeha. O Allahu, kroz naše znanje proširi naša prsa i osvijetli naša srca. Uputi nas ka djelima s kojima si Ti zadovoljan. O Allahu, otkloni od nas sve što je prepreka između nas i Tebe! Mi tražimo utočište kod Tebe od pokazivanja i da se o nama priča. O Allahu, učini nas od onih koji se plaše Tebe i onih koji žude za Tvojim zadovoljstvom. O Allahu, odvrati nas od svih vrsta želje za reputacijom i pokazivanjem. Ispuni naša srca pobožnošću i strahom, učini da budemo od čistih! Podari nam bereketa u znanju. Učini nam naše znanje od koristi i da se za nas zauzima “na Dan kada nikakvo blago, a ni sinovi, od koristi neće biti, samo će onaj koji Allahu čista srca dođe spašen biti.” (26:88)

Šejh Muhammed Muhtar eš-Šenkiti
Izvor:n-um.com

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button