Islamske teme

Kako se liječi oholost i postiže skromnost?

Znaj da je oholost jedan od teških grijeha i da je čišćenje od njega stroga obaveza svakom pojedincu ( فرض عين). Oholost se ne iskorjenjuje samo pukom željom za njenim nestankom, već dugotrajnim liječenjem.

Liječenje od oholosti ima dva stepena:

Sasijecanje njenih korijena na mjestu gdje se razvija, tj. u srcu i
Otklanjanje uzroka zbog kojih se ona pojavljuje.

Prvi stepen liječenja oholosti, tj. sasijecanje njenih korijena, mora podrazumijevati spoznajnu i praktičnu stranu. Kada se ova oba preduvjeta ispune, liječenje će, s Božijom pomoći, biti uspješno.

Spoznajna strana liječenja oholosti sastoji se u tome da čovjek dobro upozna sebe i svojstva Uzvišenog Gospodara, a kada to upozna uklanjanje oholosti će biti moguće, jer sve što čovjek bolje upoznaje sebe, sve više uviđa da mu, kao takvom, dolikuje samo skromnost i poniznost, a sve što više upoznaje osobine svoga Uzvišenog Gospodara, sve više uviđa da uzvišenost i veličanstvo priliči samo Allahu i nikom više.

Drugi stepen liječenja oholosti sastoji se u uklanjanju ranije spomenutih uzroka. Tako onaj ko se oholi zbog svoga porijekla, svoje srce mora liječiti spoznajom da je to neznanje, jer se ponosi nečim što nije njegovo, nego tuđe, upravo onako kako je pjesnik rekao:

Ako se ponosiš ugledom svojih predaka
Istinu si rekao, samo što su loš porod izrodili

Dakle, kako se neko ko je bijednik, svoje bijede može prati i kititi tuđim vrlinama? Kako se neko može ponositi svojim precima, kada su već zemlja postali i kada je Uzvišeni Allah za porijeklo rekao:

„…koji je prvog čovjeka stvorio od ilovače – a potomstvo njegovo stvara od kapi hude tekućine.“ [1]

Što se, pak, tiče oholosti u bogatstvu, mnoštvu imetka, pristalica i prijatelja, te oholosti sa položajem, vlašću i sl., to je najgora njena vrsta, jer je van čovjekove kontrole i jer se u svakom momentu može izgubiti. Šta će drugo do poniženje doživjeti, ukoliko mu imetak propadne ili kuća izgori? ! Osim toga, svaki oholi čovjek bi, uvijek, morao imati na umu koliko je samo Židova od njega bogatije, koliko ih ima više imetka od njega i koliko ih bolje i udobnije od njega živi? Uh, kakva je ta čast koju je Židov prije njega dobio ili koju, u samo jednom momentu, lopov može opljačkati, a on bez svega ostati i ponovo ponižen i siromašan postati!

Što se oholosti sa znanjem i pobožnošću tiče, od nje, zbog dva razloga, nema goreg poroka:

Prvo, što je odgovornost učena čovjeka pred Allahom veća i što se ni deseti dio od učena čovjeka ne može očekivati koji se očekuje od neznalice. Zato je neposlušnost učenog čovjeka, uz svo njegovo znanje i spoznaju, teži i opasniji grijeh.

Drugo, što bi, kao učen čovjek, morao znati da uzvišenost i veličanstvo dolikuje samo Uzvišenom Allahu i da je ohol čovjek kod Allaha prezren i omražen, što bi moralo utjecati na njega da odbaci oholost i prihvati se skromnosti i poniznosti.

(Ahmed Ferid – Bistro more pobožnosti i suptilnosti)

(putvjernika.com)

Related Articles

Back to top button