Pitanja i odgovori

Kako se lišiti časopisa i predmeta na kojima je napisana bismila i sl.?

PITANJE:

Na koji način se može lišiti časopisa ili nekih drugih predmeta na kojima je napisana bismila i sl.?

ODGOVOR:

Nakon upotrebe gore spomenutih stvari, obaveza je čuvati ih, spaliti ili zakopati na čisto mjesto, kako se kur’anski ajeti i Allahova lijepa imena ne bi izvrgla gaženju ili na neki drugi način omalovažila. Nije dozvoljeno te papire bacati u korpe za smeće, ostavljati po ulicama, koristiti ih za umotavanje, niti ih koristiti kao prostirku za jelo i slično, jer je sve to omalovažavanja ajeta i Allahovih lijepih imena.

Šejh Ibn Baz, “Medželtud – d’awe, 1063.

Related Articles

Back to top button