Islamske teme

Kako se za vrijeme komunizma u Sovjetskom Savezu podučavalo Kur’anu

95-to godišnji musliman iz Rusije je opisao kako je ulema Rusije podučavala Kur’anu za vrijeme komunizma. On je imao dvadeset i pet godina kada je počelo smaknuće i tlačenje muslimana, i posvjedočio je tom čitavom periodu.

Opisuje: “Gradili bi velike kuće sa otvorenom dvoranom u sredini. Sa svih strana ove dvorane bi sazidali zvučno izolovane komore. Postojala je tajna vrata koja je vodila iz dvorane u ove odaje, gdje bi postavili izložbenu kutiju sa flašama likera. Stavljali bi portrete Lenjina i ostalih, televizijski ekran i ostale ovakve ružne stvari u blizini zida gdje se nalazila tajna vrata.

Kad god bi policija došla i pretresla kuću, ništa ne bi našli. Spazili bi flaše likera i pretpostavili bi da su vjerovanja i ideologije stanara u skladu sa njihovim. Otišli bi, zadovoljni, ali obmanuti onim što su vidjeli. Malo toga su shvatili, da su na samo nekoliko metara od tih flaša likera bila mlada nevina djeca, koja su učila Kur’an.

Zaključali bi se u tim komorama po šest mjeseci neprestano, podučavajući našu djecu kako da uče Kur’an. Sahih Buharije se također predavao.

Izvan ovih komora, crna krila komunizma su se širila bez stišavanja, ali unutar njih, riječi Allaha i njegovog poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, su se recitovale i pamtile.”

Da Allah nagradi ulemu Islama za njihovo maksimalno žrtvovanje i posvećivanje kako bi se zaštitila vjera muslimana u područjima tiranije i nepravde. Njihov neprocjenjiv doprinos treba inspirisati muslimane da ostanu privrženi islamom učenju tokom teških vremena.

 

Izvor: http://ilmfeed.com/quran-secretly-taught-soviet-union/

Related Articles

Back to top button