Islamske teme

Knjiga koja će govoriti

IslamBosna.ba- Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., kazao:

Učite Kur‘an, jer će on, uistinu, na Sudnjem Danu biti zagovornik onima koji su ga učili.

Na Sudnjem danu doći će učač Kur’ana, pa će Kur’an reći: ‘’Gospodaru, ukrasi ga!’’ Nakon toga Allah će narediti da mu se na glavu stavi kruna časti. Onda će Kur’an reći: ‘’Gospodaru, povećaj mu ukras i počast!’’ Nakon toga Allah će narediti da se zaogrne ogrtačem časti. Onda će Kur’an reči: ‘’Gospodaru, budi zadovoljan s njim jer nema ničega boljeg od Tvog zadovoljstva”.

(Sunen ed-Darimi)

Dozvolite da ova Knjiga bude dio vašeg današnjeg života, pa će joj Allah dozvoliti da govori sutra u vaše ime.

Dakle, kakav je vaš plan za Kur’an?

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisao: Ali Hammuda

Related Articles

Back to top button