Islamske teme

Ko bude u borbi protiv ova četiri neprijatelja Allah će mu ukazati puteve Svoga zadovoljstva

Uzvišeni je rekao: “One koji se budu zbog Nas borili Mi ćemo, sigurno, putevima koji Nama vode uputiti.” El-Ankebut, 69.Allah Uzvišeni uvjetovao je uputu borbom na Njegovom putu; zbog toga su najupućeniji robovi upravo oni koji se najviše bore. Za roba je najobaveznija borba — džihad, borba sa svojim strastima, borba s egom, borba sa šejtanom i borba s dunjalukom. Ko bude u stalnoj borbi protiv ova četiri neprijatelja, Allah će mu ukazati puteve Svoga zadovoljstva koje će ga dovesti do Njegovog Dženneta. S druge strane, onaj ko zapostavi ovu borbu, propustit će onoliko upute koliko bude zanemario tu borbu.Džunejd je, tumačeći ovaj ajet rekao da je njegovo značenje: Koji se pokajanjem budu borili protiv svojih strasti, Mi ćemo, sigurno, putevima iskrenosti i predanosti Nama uputiti. Onaj ko ne savlada svoje unutarnje neprijatelje ne može se boriti ni protiv stvarnih vanjskih neprijatelja. Ko savlada svoje unutarnje neprijatelje savladat će i vanjskoga. A koga pobijede njegovi unutarnji neprijatelji, pobijedit će ga i vanjski.

Odlomak iz knjige Riznica mudrosti Autor: ibn Qajjim Obrada: Akos.ba

Pročitajte još: Iskaži poštovanje prema ljudima koji te vole i prihvataj izvinjenja

Zar ne postoji neko ko ne griješi?Muž nije nepogrješiv, a ni žena nije nepogrješiva. Izvinjenje je nivo svijesti koji obavezno trebaju nastojati postići oba supružnika. Trebaju naučiti izviniti se nakon učinjene greške, a ne da se u toj situaciji uzhole i ne priznaju grešku.Čudno je da ljudi imaju sklonost da traže krivca za svoje greške u drugima: neke žene uzrok za svaku grešku koju one počine pripisuju svojim muževima, a dešava se i suprotno, da neki muževi svoje greške povezuju sa stavovima i ponašanjem svojih supruga.Dakako, jedno od supružnika može ispoljiti ponašaje koje će biti direktan ili indirektan uzrok greške, međutim, rasprava o tome neće pomoći u izgradnji smirene i spokojne porodice. Zato je tada neophodno da se koristi „umijeće izvinjenja“ kao tehnika za smirivanje tenzija. Ovo je za neke druge veoma lahak potez sa dugoročno pozitivnim efektima.„IZVINJENJE NIJE ZNAK SLABOSTI, NEGO JE ISTINSKI POKAZATELJ IZGRAĐENE LIČNOSTI.“

POŠTOVANJE

U čovjekovu dušu duboko je usađena potreba za poštovanjem i uvažavanjem i svaki čovjek voli one koji ga cijene i iskazuju mu poštovanje, a osjeća odbojnost prema onima koji ga omalovažavaju i nipodaštavaju.Porodica je zgrada čiji su i temelj i potporni stub – međusobno poštovanje. Ako neki član porodice zapostavi svijest o tome, život cijele te zajednice neće imati istinsku slast, a ostanak u takvoj bračnoj zajednici postaje nemogućnom misijom.Možda će slijedeći primjeri iz stvarnog života doprinijeti otklanjanju nejasnoća u pogledu ovog pitanja:

Neki muževi vrijeđaju supruge, pa čak ih i proklinju zbog najmanjeg i najbeznačajnijeg nesporazuma.
Ne vodeći računa o urednosti stana, koji je dom porodice, oaza mira, izvor stabilnosti njenih članova, neke supruge iskazuju nepoštovanje prema mužu i ukućanima. Naročito to dolazi do izražaja u situaciji u kojoj će gostima za tren oka pripremiti ugođaj i okruženje puno topline i ljepote, čime supruga jasno daje do znanja da je svjesna važnosti dojma koji kućni ambijent ostavlja kod posjetitelja. Zar onima koji tu stalno borave nije preče priuštiti takav ambijent? Pravdajući se „nedostatkom vremena zbog brige o djeci“ samo produbljuje osjećaj zanemarivanja prioriteta, jer se dolazi do zaključka – kad se može organizirati i naći vremena za povremene „posjetioce“, može i za stalne, ako želi.
Poseban način uređivanja mjesta na kojem muž spava, te navikavanje djece da imaju obzira prema očevoj potrebi za odmorom, također se smatra izrazom poštovanja.
Ukoliko se muž bezobzirno „šali“ sa suprugom spominjući druge žene ili naprimjer poligamni brak, što prije treba da shvati koliko je ovo otrovno za njenu osjećajnu prirodu, jer se ni pod kojim okolnostima to ne može smatrati prikladnim riječima upućenim ženi koja nastoji razvijati svoju ljubav prema mužu.
Svakoj supruzi je, kada je dotjerivanje i uljepšavanje u pitanju, definitivni prioritet njen muž. Zašto pojedine žene misle da nije vidljivo i shvatljivo kako njihovo pravdanje bolešću i nedostatkom vremena odjednom iščezava kada ih prijateljice pozovu na svečanost ili im se najave u posjetu?
Još neki primjeri i forme međusobnog poštovanja i uvažavanja:Otac treba narediti djeci da majci pomognu u pospremanju i uređivanju stana
Majka treba podsticati djecu da oca zagrle i poljube u ruku, kad god se vrati kući
Posvetiti pažnju da se unutar porodice koriste najljepše riječi
Uvažavati porodične termine (za goste i sl.)
PRAKTIČNI SAVJETI

Ako želiš da supruga svoje srce ispuni ljubavlju prema tebi, pohvali njen lijep izgled i odabir njene odjeće.
Pohvala koju supruga izražava za muža pred djecom i dove koje upućuje za njega, utjecat će na to da otac bude uveliko cijenjen kod svih članova porodice.
Našim je kćerkama neophodno da ih bodrimo riječima koje će potaknuti na veće uspjehe na obrazovnom planu, što je daleko bolje i korisnije od riječi prijekora i kritike koje koriste mnogi roditelji.
Tvoj sin treba čuti riječi pohvale i podrške zbog toga što redovno klanja, ili zbog toga što je posvećen učenju, ili izgradnji svoje ličnosti. Pohvala će unaprijediti ljubav među vama i zaštiti sina od emocionalnog zahlađenja u odnosu prema roditeljima, što je slučaj kod mnogih mladića danas. Riječi pohvale i podrške daleko su djelotvnornije od vrijeđanja i kritika.
Tvojoj je kćerki potrebno da osjeti tvoju podršku i čuje riječi pohvale kada sprema svoje prvo jelo, pa makar pri tome u početku i griješila. Pohvali njen trud i zalaganje, i uputi joj lijepe savjete i smjernice koje će joj ubuduće koristiti.
POHVALA JE PUT KA NAPRETKU I RAZVIJANJU KREATIVNOSTI.

Izvor: ”Trideset savjeta za uspješan bračni život” Autor: Sultan b. Abdullah el-Amri…. Za Akos.ba priredila: Edina Mudželet

Related Articles

Back to top button