Islamske teme

Ko će dobiti dozvolu za prelaz preko Sirat-ćuprije – Džehennemskog mosta?

Od Enesa ibn Malika r.a. se prenosi da je Poslanik a.s. rekao: „Džibril mi je došao učeći ajet:“Na Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi izađu pred Allaha Jedinog i Svemoćnog“./Ibrahim,48/.

Poslanik a.s. ga je upitao: „Džibrile, kakvi će ljudi biti na Kijametskom danu“? Džibril odgovori: „Bit će na bijeloj zemlji na kojoj se nikad nije počinio nijedan grijeh. Kada se ukaže Džehennem, meleki će pohrliti Allahovom prijestolju, Aršu, i svaki će od njih govoriti: „Gospodaru, ne molim te ni za koga osim za sebe“. Brda će biti kao raščešljana vuna.

Poslanik a.s. upita Džibrila: „Kako će ta brda izgledati“? „Raščešljanoj vuni će sličiti, pripremljenoj za pređu. Brda i planine će se topiti od straha pred Džehennemom. Sedamdeset hiljada meleka će pokušati zauzdati Džehennem, ali neće uspjeti, a potom će mu Allah dž.š., reći: ‘Džehenneme, pričaj’! Džehennem će reći:’ Nema boga osim Allaha, tako mi Tvoje veličine i moći danas ću se svetiti onima koji su se koristili Tvojom opskrbom a robovali drugome.
Moći će preko mene preći, Sirat ćuprijom, samo onaj koji ima dozvolu za to’. Poslanik a.s. upita: „A šta je dozvola da se preko njega pređe“? Džibril odgovori: „Raduj se Muhammede, tvoj ummet će imati dozvolu za prelaz. Znaj, svako ko posvjedoči da nema boga osim Allaha ima dozvolu za prelazak preko džehennemskog mosta“. Poslanik a.s. reče: „Hvala Allahu koji je mom ummetu darovao šehadet“.(Tenbihul gafilin)
EŠHEDDU EN LA ILLAHE ILALLAH VE EŠHEDDU ENNE
MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.

novihorizonti

Related Articles

Back to top button