Islamske teme

Ko će dobiti dozvolu za prelaz preko Sirat-ćuprije – Džehennemskog mosta?

Od Enesa ibn Malika r.a. se prenosi da je Poslanik a.s. rekao: „Džibril mi je došao učeći ajet:“Na Dan kada Zemlja bude zamijenjena drugom zemljom, a i nebesa, i kad svi izađu pred Allaha Jedinog i Svemoćnog“./Ibrahim,48/.

Poslanik a.s. ga je upitao: „Džibrile, kakvi će ljudi biti na Kijametskom danu“? Džibril odgovori: „Bit će na bijeloj zemlji na kojoj se nikad nije počinio nijedan grijeh. Kada se ukaže Džehennem, meleki će pohrliti Allahovom prijestolju, Aršu, i svaki će od njih govoriti: „Gospodaru, ne molim te ni za koga osim za sebe“. Brda će biti kao raščešljana vuna.

Poslanik a.s. upita Džibrila: „Kako će ta brda izgledati“? „Raščešljanoj vuni će sličiti, pripremljenoj za pređu. Brda i planine će se topiti od straha pred Džehennemom. Sedamdeset hiljada meleka će pokušati zauzdati Džehennem, ali neće uspjeti, a potom će mu Allah dž.š., reći: ‘Džehenneme, pričaj’! Džehennem će reći:’ Nema boga osim Allaha, tako mi Tvoje veličine i moći danas ću se svetiti onima koji su se koristili Tvojom opskrbom a robovali drugome.
Moći će preko mene preći, Sirat ćuprijom, samo onaj koji ima dozvolu za to’. Poslanik a.s. upita: „A šta je dozvola da se preko njega pređe“? Džibril odgovori: „Raduj se Muhammede, tvoj ummet će imati dozvolu za prelaz. Znaj, svako ko posvjedoči da nema boga osim Allaha ima dozvolu za prelazak preko džehennemskog mosta“. Poslanik a.s. reče: „Hvala Allahu koji je mom ummetu darovao šehadet“.(Tenbihul gafilin)
EŠHEDDU EN LA ILLAHE ILALLAH VE EŠHEDDU ENNE
MUHAMMEDEN ABDUHU VE RESULUHU.

novihorizonti

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button