Pitanja i odgovori

Ko može biti imam na dženazi

Esselamu alejkum!

Molim vas da mi objasnite kada je u pitanju dženaza namaz ko ima pravo da bude imam prilikom klanjanja i da li može jedan imam zabraniti nekome koga porodica odredi da bude imam, dakle osporiti mu to pravo? Obzirom da sam saznao da se to dešavalo više puta, još nekim kolegama želim dobiti odgovor na ovo pitanje? Unaprijed hvala i mahsuz selam!

Odgovor

Bez znanja i saglasnosti džematskog imama vjerske poslove i usluge u tom džematu ne može obavljati imam iz nekog drugog džemata, budući da bi takvo ponašanje unijelo razdor i smutnju među imamima ali i među džematlijama.

U našim uslovima, prednost kod klanjanja dženaze namaza ima reisu-l-ulema, kao personifikacija islamske vlasti, zatim nadležni muftija, a potom mjesni imam. Ako je neko vasijjetom odredio da mu dženazu klanja imam iz drugog džemata, on to ne treba prihvatiti bez saglasnosti mjesnog imama. Red i hijerarhija u Islamskoj zajednici moraju biti poštovani.

Islamskazajednica.ba

Related Articles

Back to top button