Pitanja i odgovori

Koje su najpogubnije stvari po čovjeka?

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: “Tri su stvari spasonosne, a tri pogubne. Spasonosne su: bogobojaznost u tajnosti i u javnosti, govoriti istinu u zadovoljstvu i u ljutni i umjerenost u bogatstvu i u siromaštvu, a pogubne su: povođenje za strastima, povođenje za škrtošću i čovjekovo divljenje samom sebi. Ovo posljednje je najpogubnije.” (Bezzar, Ebu Nuajm, Bejheki, hadis je dobar)

Ovo zadnje: “… divljenje samom sebi” (tj. samoljublje) je najpogubnije zato što je jedan od uzroka oholosti, i najčešće prelazi u oholost, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže o oholosti: “U Džennet neće ući niko ko u svom srcu ima makar koliko je trun oholosti.” (Muslim)
Zbog toga je najpogubnija.

Abdullah Mujić

Related Articles

Back to top button