Poučne priče

KORMILAR -Poučna priča

Jahja en-Nahvi (gramatičar) je bio kormilar koji je na svojoj lađi prevozio ljude s jedne na drugu obalu. Puno je volio nauku. Često bi prevozio učenike koji su bili u školi na Aleksandrijskom ostrvu. Za to vrijeme, oni bi razgovarali o lekcijama, onome što su toga dana učili i presl ušavali se. Sav taj njihov govor, podsticao ga je na sticanje nauke. Jednom, dok je misao o učenju bila izrazito jaka, rekao je sebi : ” Imam više od četrdeset godina, nisam n išta učio, jedino što znam jeste upravljnanje lađom, pa kako ću se posvetiti nauci?” Dok je tako razmišljao, vidio je mrava kako nosi košpicu hurme, ta košpica mu je padala, on je podizao. Ali mrav nije odustajao sve dok košpicu nije donio do svog cilja. Tada sebi reče: “Ako ovo malo slabašno stvorenje može postići svoj cilj trudom i zalaganjem, onda je preče da ja svojim trudom i zalaganjem postignem svoj cilj.” Napustio je svoj posao, prodao lađu, počeo učiti gramatiku, logiku i jezik, i postao poznat u ovim naukama, jer je među prvima koji je izučavao ove nauke.

www.novihorizonti.ba

Related Articles

Back to top button