Islamske teme

Krizna vremena i islamska ulema

Piše: Muhamed Hajr Musa / Preveo i prilagodio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

U vrijeme velikih kriza i smutnji, ljudi žure onome za koga misle da ima rješenje za izlaz iz krize. Naime, u krizama ljudi jasno pokazuju potrebu za autoritetima, bilo pojedincima ili institucijama. Među prvima za koje ljudi u kriznim situacijama misle da imaju rješenje su šerijatski učenjaci. Oni su nasljednici Allahovih poslanika i nosioci Objave.

Ali katastrofa nastaje kada ljudi zapadnu u stanje haosa, pa pohrle svojim učenjacima, ali ih ne nađu mnogo. Vide ih među njima i sa njima, ali ih ne mogu pronaći tamo gdje treba i kad treba. Naprotiv, nalaze ih u drugim safovima, na drugoj strani, gdje nikako ne bi trebalo da budu, ili ih nađu da su obavijeni marionetskom šutnjom i tišinom, koju koristi tiranin u njegovoj tiraniji, laži i porobljavanju ljudi.

To su učenjaci koji su svoju vjeru prodali za dunjaluk vladara tirana i zulumćara, ili bogatih pokvarenjaka. Oni se ponašaju u skladu sa željama drugih, a ne prema onome što im Šerijat nalaže da rade, i spremni su da iskrive riječi Objave (tj., da ih krivo tumače i izdaju pogrešne fetve, ili pak da šute), u zamjenu za šaku novca ili beznačajnu poziciju.

Učenjak ili daija kojeg uključuje ili isključuje, i čiji ton podiže ili snižava ”daljinski upravljač” u rukama političara, vladara ili obavještajnih službi, čak i ako je ono što on kaže istinito i tačno, to je izobličen učenjak.

Učenjaci i daije, koji jedva da prođe dan a da vam ne ispričaju događaj o postojanosti Ahmeda ibn Hanbela u njegovom iskušenju, a kada sami budu izloženi i najmanjem iskušenju, vidite na njihovim jezicima i u njihovim perima bič mu’tezilitskog učenjaka Ibn Du’ada kojim je bičevan Ahmed ibn Hanbel, dok su njihove ruke ispružene u dovi moleći za dugovječnost vladara tlačitelja, oni su izobličeni učenjaci.

Učenjaci koji uvijek vode žestoke bitke u odbrani imama Ibn Tejmijje, nazivajući ga svojim šejhom, a kada je potrebno slijediti njegovu postojanost pred licem tiranina, vidite ih na strani ”tatara”, oni su kvazi-učenjaci.

Učenjaci koji su stali na stranu vojske u njenom obračunu sa narodima koji traže svoju slobodu i teže da steknu dostojanstvo, i koji su opravdavali ubijanje i ugnjetavanje, i koristili šerijatsko pravo da opravdaju porobljavanje čovjeka od strane čovjeka, oni su nedosljedni učenjaci. Zaista, krize i iskušenja otkrivaju ljude. Onaj koga je razotkrio sukob između istine i laži njegovom pristrasnošću prema laži, koga je Gaza razotkrila njegovom pristrasnošću prema onima koji su lojalni cionistima, njegovo znanje nema težinu i vrijednost, kao ni njegova elokvencija i rječitost.

Dužnost je razotkrivati one koji su prodali svoju vjeru i znanje za dunjaluk njihovih vođa i gospodara, a ne braniti ih. Razotkrivanje neistine je cilj sâm po sebi, a razotkrivanje neistine znači razotkrivanje onih koji koriste kur’ansko-sunnetske tekstove da služe nasilnicima i uvijaju svoje jezike kod tumačenja šerijatske terminologije kako bi opravdali tiraniju tiranina.

Mnogobrojni su tekstovi Kur’ana i Sunneta koji ukazuju na opasnost od onih koji našu vjeru uzimaju kao način da opravdaju zastranjivanje i devijacije vladara i da im udovolje u zamjenu za ovosvjetska dobra ili sigurnost za svoje živote, i koji grde one koji trguju Allahovim ajetima za malu cijenu, a ružno je ono zašto su se prodali.

Izvor:saff.ba

Related Articles

Back to top button