Pitanja i odgovori

Lažno svjedočenje

Pitanje:

Selam!

Jednoj djevojci koja je autom bila udarena otraga, rekao sam da prilikom svjedočenja kaže da joj mjenjač nije htio prebaciti iako tako nije bilo, pošto je do udesa došlo kad je stajala na zelenom svjetlu na semaforu. Time nisam doprinio krajnjem ishodu ko je kriv u sudaru jer je momak koji je vozio auto iza nje sam po tome činu kriv pošto je za svaki udar otraga uvijek kriv onaj koji vozi iza jer nije gledao i nije držao distancu. Ali osjećam se krivim jer sam ovu djevojku nagnao na laž. Šta da uradim?

Odgovor:

Laganje je haram i preporučivati laž je haram. U suri El-‘Asr se navodi: “….osim onih koji budu vjerovali. činili dobra djela i jedni drugima budu preporučivali istinu i koji jedni drugima budu preporučivali strpljenje”. Savjetujemo Vam da se pokajete i zatražite od te djevojke da na sudu kaže istinu, odnosno da ne zloupotrebljava Vaš loš savjet.

www.rijaset.ba

Related Articles

Back to top button