Pitanja i odgovori

Liječenje opsesivnosti tražeći od Uzvišenog Allaha zaštitu od šejtana uz suprotstavljanje opsesiji

PITANJE: Suočavam se s opsesijom koja se odnosi na Božije određenje i da je On moćan nad svim. Dolaze mi čudne misli, one koje nisu logične, pokušavam da ih smetnem s uma zbog Allahove moći, jer me tjera da pomislim da Uzvišeni Allah nema moć nad ovakvim stvarima. Opsjedaju me loše misli, zbog čega sam i uznevjerovao, ne znam kako da se izbavim iz ovih problema. Molim vas da me posavjetujete i uputite.

ODGOVOR: Hvala Allahu!
Ako imaš rezervoar (cisternu) iz kojeg curi voda pomoću česme, onda rješenje nije u tome da se presušivanjem vode riješi curenje, već u zatvaranju česme, kako bi njeno curenje bilo zaustavljeno.
Ovo se od tebe sada traži. Nećeš imati nikakve koristi od toga da dobiješ odgovor na dva detalja koja si naveo u pitanju, jer se niz misli neće prekinuti.Šejtanski rezervoar pun je spletkarenja, nepresušan, a tvoja česma ka njegovom rezervoaru je otvorena. Stoga, kad će se te loše misli okončati?
Rješenje se ogleda u tome da težiš zaustaviti to opsjedanje, a to se može uraditi na dva načina:
Prvi, tražeći utočište od prokletog šejtana kod Uzvišenog Allaha, konstantnim spominajnjem Uzvišenog Allaha, učenjem Kur’ana , a posebno sure El-Fatiha, sure El-Bekara, sure El-Felek i En-Nas, te Ajetul-kursijja, i radi to učestalo, koliko god možeš.
Uzvišeni Allah kaže: “A kad šejtan pokuša da te na zle misli navede, ti zatraži utočište u Allaha, jer On, uistinu, sve čuje i zna sve.” (El-Fussilet, 36.)
“I reci: ‘Tebi se ja, Gospodaru moj, obraćam za zaštitu od priviđenja šejtanskih, i Tebi se, Gospodaru moj, obraćam da me od njihova prisustva zaštitiš.’” (El-Mu’minun, 97-98.)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: “Naređujem vam da spominjete Allaha, jer je to slično čovjeku za čijim tragom se žurno zaputio neprijatelj, a on, kad je došao do utvrđenja, sklonio se od njih. Isto tako će i (Allahov) rob sebe sačuvati od šejtana samo spominjanjem Uzvišenog Allaha.” Bilježi Tirmizi (2863), hadis je vjerodostojnim ocijenio El-Albani u djelu Sahihut-Tirmizi;
drugo, potpuno suprotstavljanje takvoj opsesivnosti, ne razmišljati o njoj niti joj se prepustiti, ne tražiti rješenje za nju niti odgovor, jer je to ono što šejtan traži od tebe, odnosno da budeš zaokupljen opsesivnošću koju on natura kako bi ti život bio turoban, a vjera uništena zajedno s ovozemaljskim životom.
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, objedinio je ove dvije stvari kad je bio upitan o tom vidu opsesije koja dolazi čovjeku, rekavši: “Neka zatraži zaštitu od Uzvišenog Allaha, i neka prekine te misli.” Bilježe Buhari (3276) i Muslim (134).
En-Nevevi kaže: “Što se tiče riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, one znače: Ako se ispred njega ispriječe ove halucinacije, neka potraži utočište kod Uzvišenog Allaha, kako bi se ovo zlo udaljilo od njega, i neka se suprotstavi takvom razmišljanju. Trebaš znati da je ova opasnost vid šejtanovog došaptavanja, jer on teži ka tome da posije nered i obmanu na način odvraćanja pažnje uz nametanje njegovog spletkarenja. Zato je neophodno da se ovaj vid prekine zanimajući se nečim drugim. Allah najbolje zna.”
El-Hattabi, Allah mu se smilovao, kaže: “Ovaj nam hadis objašnjava da šejtanska došaptavanja nestaju kad čovjek zatraži zaštitu od Allaha i prestane razmišljati o tome. Suprotno tome, ako se čovjek prepusti tim mislima, može ih prekinuti jedino dokazom. Razlika je u tome što u drugom slučaju čovjek može prekinuti šejtanovo došaptavanje samo ako je slijedio ispravan put i iznio odgovarajući dokaz. Ali, šejtanovim spletkama nema kraja, pa kad se uspostavi dokaz protiv jedne njegove spletke, on započne s drugom, i tako nastavlja sve dok ne odvede čovjeka u zbunjenost i rastrešenost. Utjčemo se Uzvišenom Allahu od toga.”
Ibn Hadžer, šafijski pravnik, govoreći o šejtanovom spletkarenju, u svojoj knjizi El-fetava el-fikhijja el-kubra, 1/149, bio je upitan u vezi s liječenjem od opsesivnog stanja kao i da li postoji lijek.
Odgovorio je: “Postoji vrlo koristan lijek, putpuno suprotstavljanja tome, ako postoji bilo kakva nedoumica kod čovjeka, ako se čovjek ne obazire, opsesija se neće ustaliti kod njega, već će nakon kraćeg vremena nestati, a to su već isprobali oni koji su na Pravom putu.”
Međutim, ko joj se prepusti i bude radio po njenim pravilima, ona će se vremenom povećavati, sve dok ga ne svrsta među lude osobe, čak i gore od toga, kako smo već vidjeli kod mnogih koji su bili iskušani time, prepustili su joj se i podlegli su pred šejtanskim došaptavanjem.
U dva Sahiha navodi se i podupire moja tvrdnja da onaj ko bude iskušan opsesijom (šejtanskim došaptavanjem) treba potražiti zaštitu kod Uzvišenog Allaha i prekinuti te misli. Zato razmisli o korisnom lijeku koji je obznanio svome umetu onaj koji ne priča po svome nahođenju.
Onaj kome ovaj lijek ne pomogne, lišen je svakog dobra, jer, bez sumnje, svaka opsesija dolazi od šejtana, a cilj prokletog šejtana jeste odvesti vjernika u bezdan zablude, zbunjenost, mučan život, tamu duše i njenu ozlojađenost, kako bi osoba izašla iz okrilja islama a da to i ne primijeti. “Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte!” (Fatir, 6.)
Ovim ti biva jasnije da se šejtansko spletkarenje ne okončava traženjem odgovora, već se prekida traženjem pomoći od Uzvišenog Allaha i prestankom razmišljanja o tome.
Molimo Uzvišenog Allaha da te sačuva od prokletog šejtana.
Allah najbolje zna!
Izvor: islamqa

Related Articles

Back to top button