Islamske teme

Lijepa vakta za onoga ko obraza nema

O zaključku Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH (VSTV) da sudske uposlenice ne mogu nositi hidžab/mahramu namjerno nisam pisao ni govorio opširno, jer je dužnost Islamske zajednice i države da to pitanje riješe na temelju Ustava naše zemlje i konvencija o ljudskim pravima koje je Bosna i Hercegovina potpisala i ratificirala

Povodom odluke VSTV-a da se nastavi diskriminacija muslimana i muslimanki, Rijaset Islamske zajednice u BiH je izdao saopćenje za javnost, a o tome je napisano i mnogo članaka i iskazano veliko nezadovoljstvo građana diljem Bosne i Hercegovine.

Članovi VSTV-a svakako trebaju učiti od Sjedinjenih Američkih Država, koje dozvoljavaju svojoj građanki da kao muslimanka može nastupati pokrivena na Olimpijskim igrama, a bilo je doista lijepo vidjeti i tri pokrivene i ponosne Amerikanke koje zajedno i časno rade kao policajke.

Svakako da će biti jedan od najvažnijih uvjeta za ulazak BiH u EU i poštivanje sloboda i ljudskih prava, pa izgleda da na ovaj način neki članovi VSTV-a ne žele da Bosna i Hercegovina postane članica Evropske unije.

Za normalni, demokratski i progresivni svijet je posve prirodno da se poštuje mahrama kao obligatna vjerska dužnost i da mahrama nipošto ne sputava onoga ko je nosi da stopostotno poštuje i djeluje u okviru zakona zemlje u kojoj živi.

Članovima VSTV-a bi bilo preče i važnije da se pozabave drugim pitanjima, poput korupcije u njihovim redovima i drugim institucijama, kao i o stanju njihovih građana koji jedva sastavljaju kraj s krajem. Treba da ih brine i to što je glavni tužitelj Tužilastva BiH izdao naredbu da se izvrši provjera navoda da su sa računa VSTV-a prebacivani milioni maraka fiktivnim firmama.

Civiliziranim ljudima nipošto ne smetaju mahrame muslimanki, časnih sestara i čestite Merjeme/Marije, majke Isaove/Isusove. Zabrinjava nas i to što istim članovima VSTV-a smeta mahrama a ne golotinja. Zar nije jedna njihova uposlenica, koja je gola vježbala u ofisu, vraćena na posao?

Slavni Salahuddina el-Ejjubija, osloboditelj Jerusalima, je rekao: “Ako želite uništiti neku naciju bez rata, neka golotinja i razvrat postane normalna pojava kod omladine!” Društvo bez pravde, morala i bez vjere nema perspektive i osuđeno je na propast.

Ne čudi što je njemački filozof Niče rekao: “Bog je mrtav!”, jer čovjek želi da natura svoje a negira Božije zakone. Ustvari, želi da okupira Božiji pijedestal i ponaša se kao zloglasni faraon, koji je govorio: “Ja sam vaš najveći gospodar”, pa znamo kako je jadno skončao. (En-Nazi’at, 24)

Islam nas uči da se svačije pravo mora poštovati, da se ljudima mora željeti isto što i sebi i, budući da nam je Jedan i isti Bog, kao i da pripadamo ljudskoj porodici, dužnost nam je da uspostavljamo mir i širimo ljubav na Zemlji. A čuveni Rumi je rekao: “Ljubav je voda života, skoči u ovu vodu.”

Sa ovakvom odlukom VSTV-a se ne poštuju osnovna ljudska prava, ne uspostavlja mir, a ne širi ni ljubav. Gubi se i čast i dostojanstvo. Muhammed, a. s., je rekao: “Ako se ne stidiš, možeš raditi šta hoćeš”, a Meša Selimović: “Ja lijepa vakta za onoga ko obraza nema.”

Sa narodom se živi i umire. Svi građani moraju imati isti tretman i sve ih treba vidjeti kao jednu osobu. Oni trebaju da su nam cilj i glavna briga, a ne lični hirovi i visoka materijalna primanja.

Uzvišeni Allahu, ukabuli našu hutbu, rasvijetli zamagljele umove, ukaži nam na put uspjeha i spasa na oba svijeta, pomozi obespravljenima, potlačenima, siromašnima, gladnima, napaćenima, učini naša srca staništem ljubavi a ne mržnje i zla, popravi naše stanje nabolje, oprosti nam grijehe i uvedi nas u Džennet sa Tvojim miljenicima i odabranicima

Abdullah Hodžić

Preporod

Related Articles

Back to top button