Islamske teme

LJUDI ZAPOSTAVLJAJU OVO PRIJE UZIMANJA ABDESTA, A ON NIJE VALIDAN AKO SE NE OČISTI OVAJ DIO TIJELA

Nečišćenje nakon male nužde

Poznato je da se ljudi ciste poslije velike nužde, ali mnogi zapostavljaju cišcenje poslije male nužde. Necišcenje nakon male nužde je veliki grijeh. Veliki grijeh je sve ono cijem se pociniocu prijeti kaznom na dunjaluku ili na ahiretu, koga se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odrice, ili za što slijedi Allahova srdžba ili prokletstvo. Ibn Abbas, radijallahu anhuma, u dva Sahiha prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao pored dva kabura i rekao: ”Njih dvojica se kažnjavaju, ali se ne kažnjavaju zbog velikih stvari. Jedan od njih kažnjava se zbog toga što se nije cuvao mokrace, a drugi zbog prenošenja tudih rijeci.” Abdest onoga ko se ne ocisti poslije male nužde nije ispravan!

Related Articles

Back to top button