Islamske teme

Loš završetak počinje tako što čovjek preda svoj um drugima bez razmišljanja

Sura El-Mulk nas uči da loš završetak počinje tako što čovjek preda svoj um drugima bez razmišljanja, što potvrđuju riječi stanovnika Džehennema: ”I reći će: ‘Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!’” (El-Mulk, 10.)
Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Sura El-Mulk nas uči da je dunjaluk kuća ispita i provjere, i da je smisao i poenta u ljepoti (iskrenosti i ispravnosti) dobrih djela, a ne u njihovom mnoštvu, kao što se navodi u ajetu: ”Onaj Koji je dao smrt i život da bi iskušao koji od vas će bolje (ljepše) postupati.” (El-Mulk, 2.)

Sura El-Mulk nas uči da Uzvišeni Allah nikoga ne kažnjava džehennemskom vatrom na Ahiretu, prije nego ga upozori i opomene na dunjaluku, kao što se navodi u ajetima: ”Kad god se koja gomila u nj baci, stražari u njemu će je upitati: ‘Zar nije niko dolazio da vas opominje?’ ‘Jest, dolazio nam je onaj koji nas je opominjao’ – odgovorit će – ‘a mi smo poricali i govorili: -Allah nije objavio ništa, vi ste u velikoj zabludi!’” (El-Mulk, 8.-9.)

Sura El-Mulk nas uči da loš završetak počinje tako što čovjek preda svoj um drugima bez razmišljanja, što potvrđuju riječi stanovnika Džehennema: ”I reći će: ‘Da smo slušali ili razmišljali, ne bismo među stanovnicima Džehennema bili!’” (El-Mulk, 10.)

Sura El-Mulk nas uči da priznanje grijeha na ovome svijetu koristi onome ko ga počini, ali na Ahiretu priznanje grijeha neće koristiti, bez prethodnog pokajanja: ”I oni će priznati da su bili nevjernici (grješnici) – pa, stanovnici Džehennema ognjenog daleko bili!” (El-Mulk, 11.)

Sura El-Mulk nas uči da Allah zna ono što krijemo u sebi, čak i naše misli, kao što se navodi u ajetu: ”Govorili vi tiho ili glasno – pa, On, sigurno, zna svačije misli!” (El-Mulk, 13.)

Sura El-Mulk nas uči da, ako ti Allah uskrati neku blagodat, nema toga ko ti može dati tu blagodat osim Allah, kao što je Uzvišeni rekao: ”Reci: ‘Šta mislite, ako vam vode presuše – ko će vam tekuću vodu dati?’” (El-Mulk, 30.)

Izvor:akos.ba

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button