Islamske teme

Meleci koji čupaju duše nevjernika / Sura Naziat

Imena sure:

En-Nazi’at – meleci koji čupaju duše nevjernika, jer počinje Allahovom zakletvom njima

Intencije sure:

Glavna intencija sure:

Potvrda Sudnjeg dana i upozorenje nevjernicima kroz zaduženja meleka prilikom smrtnog časa ljudi i njihovih zaduženja na Sudnjem danu.

Suru dijelimo u 3 cjeline:

1.Uvod u kojem Uzvišeni spominje zaduženja meleka prilikom smrtnog časa i na Sudnjem danu kako bi potvrdio proživljenje i obračun na Sudnjem danu.

2. Potvrda Allahove moći kroz kazivanja o uništenju poricatelja i kroz govor o stvaranju nebesa i Zemlje, iz čega proizilazi potvrda Sudnjeg dana.

3. Zaključak koji potvrđuje prethodno.

Povezanost početka i kraja sure:

Sura počinje opomenom na Sudnu dan kroz zaduženja meleka da bi završila opomenom na Sudnji dan od strane Poslanika, sallallahu alejhi we sellem.

Povezanost imena i intenicija:

Sura upozorava na Sudnji dan i naziv po melecima koji čupaju duše nevjernika je potpuno podudaran sa intencijama.

Pripremio: Kerim Prepoljac
Izvor:n-um.com

Related Articles

Back to top button