Vjera i život

Mesh i skidanje čarapa…

Pitanje: Ako čovjek uzme abdest i obuje čarape te ih kasnije skine, a još je pod abdestom, je li dozvoljeno da čini mesh po čarapama?

Odgovor: Onaj ko uzme abdest i obuje čarape te ih kasnije skine, a još je pod abdestom može se nalaziti u jednoj od dvije situacije.

Prva je situacija da bude pod prvim abdestom, to jest onim tokom kojeg je oprao noge, a nakon njega obuo čarape. U tom slučaju može skinuti čarape te ih ponovo obuti i potirati po njima.

Druga situacija jest da ne bude pod abdestom tokom kojeg je oprao noge, nego da bude pod abdestom koji je uzeo potirući po čarapama. Tad nije dopušteno da skine čarape, obuje ih i po njima potire, tim prije jer čarape, da bi mogao uživati povlasticu činjenja mesha, mora obuti na abdest tokom kojeg je oprao noge. Tako su rekli islamski učenjaci. Ipak, ukoliko je makar jedan islamski učenjak kazao da obveznik može uživati povlasticu činjenja mesha po čarapama i u ovoj drugoj situaciji (ako, naravno, nije isteklo vrijeme predviđeno za činjenje mesha), onda se to mišljenje može prihvatiti i utemeljeno je. Nije mi poznato da je ijedan islamski autoritet zastupao ovaj stav, i to me sprečava da ga ja zastupam. Ako je ijedan učenjak zastupao ovaj stav, i ja zastupam to mišljenje, i ono je, prema mom rasuđivanju, ispravno. Naime, abdest tokom kojeg se potre po čarapama potpun je abdest, iz čega slijedi da mesh po čarapama u situaciji da ih je čovjek obuo na abdest koji je uzeo potirući po čarapama – ima status činjenja mesha po čarapama koje je obuo na abdest tokom kojeg je oprao noge. Jednom riječju, između te dvije situacije ne postoji razlika. A Allah, opet, najbolje zna.

Šejh Muhammed b. Usejmin

minber.ba

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button