Islamske teme

Metodologija koju šejtan koristi u zavođenju ljudi

Šejtan je uzročnik svih grijeha na ovome svijetu, ali svo njegovo zlo se svodi na sedam stvari i on pokušava da bar jednu ili više njih ostvari.

Prvo što želi, a to je ujedno i najopasnije jeste navraćanje čovjeka na nevjerovanje i mnogoboštvo, te na neprijateljstvo prema Allahu i Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem.
Ako ne uspije na tom planu, onda čovjeka navraća na činjenje novotarija.
Ukoliko i to ne ostvari, onda ga navodi na činjenje velikih grijeha.
Kada i tu izgubi nadu, onda pokušava da ga navodi na male grijehe.
Nakon toga navraća ga na činjenje dozvoljenih stvari za koje nema ni sevapa ni sankcije (grijeha, tj. kazne), odvraćajući ga time od činjenja onoga što je obavezno.
Kada i tu ne mogne da djeluje onda čovjeka zaokupira da čini ono što je manje važno od dobrih dobrih djela, a da ostavi važnije stvari, poput toga da mu omili dobrovoljna dobra djela, kako bi se njima bavio, te kako bi ga na taj način odvratio od obaveznih dobrih djela (primjera radi, da ga natjera da veći dio noći klanja noćni namaz kako se ne bi probudio na sabah, prim. Menhedž).
Na posljetku, ukoliko ne može da djeluje na čovjeka na spomenute načine, odredi grupu šejtana, u ljudskom i džinnskom liku, koji imaju za cilj da uznemiravaju čovjeka, unose mu sumnje i ometaju ga u radu.

Zato je vjernik u borbi sa šejtanom sve dok ne sretne Allaha Uzvišenog, koji veli:

“O ljudi, jedite od onoga što ima na Zemlji, ali samo ono što je dopušteno i što je prijatno, i ne slijedite šejtanove stope, jer vam je on neprijatelj očevidni! On vas navraća na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate.” (El-Bekare, 168-169.)

I kaže:

“O vjernici, ne idite šejtanovim stopama! Onoga ko bude išao šejtanovim stopama on će na razvrat i odvratna djela navoditi. A da nije Allahove dobrote prema vama i milosti Njegove, nijedan se od vas ne bi nikad od grijeha očistio; ali Allah čisti onoga koga On hoće. Allah sve čuje i sve zna.” (En-Nur, 21.)

I kaže: “A kome šejtan bude drug, loš mu je to drug.” (En-Nisa, 38.)

Autor: Muhammed b. Ibrahim et-Tuvejdžiri

Iz knjige: Dove i zikrovi kojima se čovjek štiti od šejtana

Priprema: Menhedž (naslov je od Menhedža)

Related Articles

Back to top button