Islamske teme

Mjesto punice u životu muslimana

Riječ punica uvijek asocira na neki vic, neku smiješnu priču sa pogrdnom porukom, a da li to tako smije da bude u životu muslimana, vjerovatno mnogi i ne razmišljaju o tome, pa ni posljedicama takvih šala, a kamoli grijeha koje sa sobom takve priče i postupci nose!!!

Sjetimo se na koji način se šalio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i koliko daleko je ta šala išla, šta je bila poruka njegovih šala, pa postavite sebi pitanje, braćo moja, šta bi vama rekao ovaj odabrani Allahov rob na vaše šale, a tek na djela koja su daleko od Islama!?

Svakodnevno se susrećem sa životnim pričama iz kojih proizilazi zaključak da je puno džahilskih osobina ostalo u islamskim porodicama i to me jako puno boli. Poznato je da sam veoma kritična prema sestrama u njihovom odnosu prema svekrvama (to je zato što smatram da u našim stalnim međusobnim kontaktima možemo uz Allahovu pomoć da izgradimo pravu islamsku porodicu) ali braćo moja iako vam se obraća žena, a trebalo bi da to radi muškarac (nadam se da to rade moja braća daijje), ne možemo očekivati poboljšanje naših odnosa i zasnivanje pravih islamskih porodica ukoliko to radimo samo jednostrano…

Ukoliko želimo vidljive rezultate i ukoliko očekujemo da se mjesto svekrve u islamskoj porodici, podigne na njeno uzvišeno mjesto, ne smijemo zanemariti da je jedna majka rodila tu kćerku koja ima glavnu ulogu u toj veličanstvenoj misiji.

Da bi ta misija bila što uspješnija i što lakša, tada sigurno da takva mudžahida zaslužuje olakšanje iskazivanjem jednakog poštovanja prema njenoj majci koja ju je rodila, odgojila i koja je najbolje poznaje pa samim time ona je i najbolji savjetnik na tom veličanstvenom putu.

Draga moja braćo, znam da mnogi niste ni svjesni svojih postupaka i vjerovatno ste pod uticajem nevjernika zaboravili koja je uloga majki muslimanki u životima muslimana, bez obzira radilo se svekrvama ili punicama, razlike nema, jer sve su one naše majke muslimanke i sve su one nama iskušenje ili blagodat na putu do Dženneta inša-Allah.

Brate moj, ostavi se džahilskih priča kojima se ponižava mjesto one koja je rodila majku tvoje djece, koja ju je odgojila i čuvala njenu čast samo za tebe. Nemoj da se prema njoj oholiš ili da svoju suprugu u njenom prisustvu ponižavaš, jer to ne priliči jednom vjerniku muslimanu koji je milostiv prema životinjama, prema svojim neprijateljima, a kamoli prema onoj koja mu djecu rađa, koja mu kuha, pere i koja se prema njegovoj majci ponizno ponaša.

Žalosno je stanje muslimana u kome se u pojedinim manje bitnim segmentima ide iz krajnosti u krajnost i u kome se na primjer sevapi pokušavaju zaradit preko nepoznatih, stranaca, dok se zapostavljaju oni u neposrednoj blizini, poput roditelja ili tazbine a Allah Mislotivi nas upozorava da čuvamo sebe i porodice svoje od džehennemske vatre čije će gorivo ljudi i užareno kamenje biti… Najžalosnije je stanje onog bankrota koji iz ovog Allahovog upozorenja nije uzeo pouku i koji je umjesto vječnog uživanja u džennetskim ljepotama izabrao vječnu patnju u džehennemskoj vatri, upravo zbog zanemarivanja mjesta koje je Allah Milostivi dao porodici u životu muslimana.

Braćo moja, ne možemo od Islama uzimat ono što nama odgovara a zanemarivat ono što se našem nefsu ne sviđa, jer slijeđenje Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i odabranih generacija je daleko više od onoga na što smo mi navikli. Ukoliko imamo hrabrosti da dajemo tako velike izjave kojima se pripisujemo sljedbenicima Kur’ana i Sunneta, tada moramo da radimo puno više od onoga što se trenutno u našim djelima nalazi… Ne postoji u istoriji islama niti jedna šala na račun tazbine a kamoli ponižavanje i omalovažavanje porodice koja je rodila i odgojila muslimansku suprugu.

Sjetimo se koliko se radilo na povezivanju tih rodbinskih veza, njihovom učvršćivanju povezivanjem određenih plemena znajući da će ta plemena kada se međusobno orode postati jaka muslimanska vojska koja će imati velike motive za međusobno čuvanje životima i čašću.

Zamislite, u današnjem vremenu, kakva bi se strategija odbrane zasnivala uzimajući u obzir trenutno stanje i odnose među „neprijateljima“. Vjerovatno bi se morao razrađivati sistem prisluškivanja i strogog čuvanja tajni, prvo jednih od drugih, pa tek onda od ostalih neprijatelja… Žalosno.

A Poslanik, sallalahu alejhi ve sellem, nam je tako lijep primjer u odnosu prema majci Ajši, radijallahu anha, i to u trenutku kada se desila velika potvora na njegovu časnu suprugu. Moramo se prisjetiti da je njegovo srce u tim danima bilo jako uznemireno i bilo bi opravdano da je njenu porodicu preskočio prilikom traženja opravdanja ili objašnjenja za svoju časnu suprugu, ali je on prvo zatražio njihovo mišljenje i njihov stav o iskušenju u kome su se našli. Posebno mjesto je poklonio majci Ajše, radijellahu anha, koja ju je odgojila i koja najbolje poznaje svoju kćeku pa kao takva najbolje može da procijeni šta je njena kćerka u stanju da uradi a šta ne.

Ne treba velika analiza da bi insan zdravog razuma trebao da shvati da će najbolje uticati na svoju suprugu preko njene majke. Ukoliko primjetiš brate da se tvoja supruga promijenila ili pri sebi ima nešto što te uznemirava ili što ne razumiš, ukoliko se druži sa osobama koje ti poznaješ bolje od nje i ukoliko želiš da je od njih udaljiš, ukoliko tvoja supruga loše kuha ili obavlja kućanske poslove a ne želiš da je povrijediš svojim riječima… najbolji put do popravljanja tih grešaka jeste preko njene (a ne tvoje) majke.

Ukoliko primjetiš da ti je spruga tužna, uznemirena ili naizgled bespotrebno ljuta, tada ćeš odgovor na svoje dileme najprije dobiti od njene majke, a svoje punice, jer ukoliko joj je se i nije povjerila (požalila), ona će na najlakši i najmudriji način otkriti šta je to što tvoju suprugu brine, a što ti ne želi da kaže… Mnogo se mudrosti krije u lijepom odnosu između zeta i punice i to je blagodat koju nimalo ne treba zanemarivati braćo moja.

Puno je primjera u kojima se tz. “muškarčine“, “lafčine“, iživljavaju prema svojoj supruzi u prisustvu njene porodice, a posebno u prisutstvu oca i majke, sve to pravdajući pokazivanjem „ko je gazda u kući“, ali braćo moja, to je veoma okrutno i veoma ružno ponašanje koje nimalo ne priliči niti jednom muslimanu – jer oholih nema u Džennetu.

Ko nije milostiv prema drugima ne zaslužuje ni Allahovu milost na dunjaluku ni ahiretu. Zbog toga dobro analiziraj svoj odnos prema svojoj punici brate moj i vidi da li ti njihovo gostovanje ili prisustvo otežava tvoju vagu dobrih ili loših djela!? Izvagaj suze svoje bespomoćne supruge i brigu njene porodice koja ju je tebi u amanet dala.

Zamisli kako bi se ti ili tvoji roditelji osjećali da svjedoče takvom ponašanju prema tvojoj sestri ili kako bi se ti osjećao da neko tebe ponižava u prisustvu onih pred kojima bi želio da pokažaš oazu sreće i spkoja… Makar tvoja supruga i pogriješila, nikada je nemoj ni ružno pogledat, a kamoli kritikovat u prisustvu drugih, a posebno svojih ili njenih roditelja.

Izvagaj koliko bi koštao dupli poklon koji kupiš svojoj majci. Vidjet ćeš da je veoma vrijedan i na dunjaluku, a znaj da Allah višestruko uvećeva na ahiretu. Neka ti ne bude teško da se sam sjetiš i obraduješ ovu staricu koja ti je poklonila dio svoga srca!!!

Brate moj, neka ti ovo bude nasihat od sestre, koja svakodnevno čita ispovijesti uplakanih supruga, koje nemaju hrabrosti niti načina da promijene odnose svojih muževa prema njihovim majkama, koje rijeke suza liju i koje danima i noćima dove upućuju nadajući se da će njima promijeniti okurtne muževe i njihovo džahilsko ponašanje u odnosu prema tazbini.

Mojim sestrama je jako teško i veliko iskušenje od šejtana prokletog kada žele da postignu maksimum nagrade kod Allaha u odnosu prema svekrvama, a u isto vrijeme njihovi supruzi se prema njihovim majkama odnose kao prema najbezvrjednijim bićima na planeti.

Braćo moja, pomozite mi da zajednički uz Allahovu pomoć izgradimo zdrave islamske porodice u kojima će vladati ljubav u ime Allaha u svakom segmetnu, jer to je put uspjeha i pobjede, a sabur i džihad sa vlastitim nefsom će se višestruko isplatiti, jer ko god ostavi nešto zbog Allaha, siguran je pobjednik, jer će mu Allah nadomjestiti boljim.

Također, onaj ko ostavi napadanje na čast drugih ljudi i istraživanje njihovih mahana i njihov prezir i omalovažavanje, Allah će mu nadomjestiti sa sigurnošću od njihovog zla i sa opskrbljenošću strpljivosti u sebi.

Neka ti ovo bude inspiracija brate moj u pobjedi nad šejtanom prokletim i postizanjem Allahovog Subhanallah Ve Teala zadovoljstva!!!

Izvor: sebil.eu

Nađa Dizdarević

Related Articles

Back to top button