Islamske teme

MNOGI MISLE DA OVE STVARI KVARE ABDEST, A TO NIJE TAČNO !!! (NAUČI I DRUGIMA PRENESI I PROSLIJEDI)

Da li ste znali da je izuzetno mnogo muslimana koji, zbog nepoznavanja propisa vjere, smatraju da određene stvari kvare abdest, dok to nije kazao niko od priznatih islamskih učenjaka?

U ovom tekstu spomenut ćemo nekoliko takvih stvari, sve u želji da ljudima olakšamo prakticiranje vjere – konkretno obavljanje namaza. Nekada su određeni postupci strogo zabranjeni vjerom, ali njihovo činjenje ne kvari abdest, tako da spominjanje tih postupaka nikako ne znači njihovo odobravanje, već isključivo pojašnjavanje i ukazivanje ljudima na određene postupke za koje ljudi smatraju da kvare abdest, a oni ustvari ne kvare abdest.

Evo nekih od tih djela i postupaka:

1- Da li ste znali da možemo tvrditi da određene stvari kvare abdest samo ako za tu tvrdnju posjedujemo validan dokaz: kur’anski ajet, vjerodostojan hadis Allahovog Poslanika, jednoglasan stav islamskih učenjaka (konsenzus) i ispravnu analogiju?

2- Da li ste znali da vulgaran govor, kao i psovka (osim one psovke za koju su učenjaci kazali da je djelo koje izvodi iz vjere), ne kvari abdest? Međutim, to ne znači da je dozvoljeno izgovarati vulgarne riječi i psovati.

3- Da li ste znali da dodirivanje nečistoće ne kvari abdest? Naime, osoba koja dotakne nečistoću treba da je ukloni prije nego što počne sa namazom, dok samo doticanje nečistoće ne kvari abdest.

4- Da li ste znali da odsijecanje nokata, šišanje kose, uklanjanje dlaka ispod pazuha ne kvari abdest?

5- Da li ste znali da konzumiranje duhana ne kvari abdest? Međutim, to ni u kom slučaju ne znači da je konzumiranje duhana dozvoljeno. Konzumiranje duhana je zabranjeno na osnovu mnogih dokaza koji zabranjuju konzumiranje štetnih stvari, kao i na osnovu dokaza koji zabranjuju nanošenje štete sebi i drugima.

6- Da li ste znali da gledanje u žene ne kvari abdest, bez obzira da li se radilo o supruzi ili nekoj ženi s kojom muškarac može stupiti u brak, bez obzira da li čovjek kod žene vidi ono što mu je dozvoljeno da vidi ili vidi ono što nije dozvoljeno da vidi? Također, to ni u kom slučaju ne znači da je dozvoljeno gledati žene strankinje.

7- Da li ste znali da skidanje mahrame-hidžaba, kada su u pitanju žene, ne kvari abdest, pa makar to bilo pred onim ko ne smije da vidi njene ukrase? To ni u kom slučaju nije odobravanje otkrivanja žena pred muškarcima koji sa njom mogu stupiti u brak.

8- Da li ste znali da nošenje odjeće ispod članaka, kada su muškarci u pitanju, ne kvari abdest? Ali, to ne znači da je dozvoljeno nositi odjeću ispod članaka.

9- Da li ste znali da erekcija (ukrućivanje) spolnog organa, kao i osjećaj nagona strasti, ne kvare abdest, sve dok čovjek ne doživi ejakulaciju, kada je obavezan okupati se, ili dok se ne desi da iz spolnog organa isteče mezij ili vedij koji će uzrokovati kvarenje abdesta?

10- Da li ste znali da sam ulazak u nužnik (bez obavljanja fiziološke potrebe) ne kvari abdest?

11- Da li ste znali da zvukovi u stomaku koje čovjek čuje (poznato u narodu kao ”krčenje crijeva”) ne kvare abdest, za razliku od ispuštanja vjetra koji kvari abdest?

12- Da li ste znali da korištenje šminke, ulja za kosu, kao i stavljanje kane na ruke i na kosu ne kvari abdest?

13- Da li ste znali da hranjenje djeteta iz prsa (dojenje) ne kvari abdest dojilji?

14- Da li ste znali da slušanje muzike ne kvari abdest? Međutim, to ni u kom slučaju ne znači da je slušanje muzike dozvoljeno.

15- Da li ste znali da bespravno uzimanje tuđeg imetka (krađa) ne kvari abdest? Ali, to ni u kom slučaju ne znači da je krađa dozvoljena.

16- Da li ste znali da rukovanje sa nevjernikom ili nevjernicom (ako su u pitanju žene) ne kvari abdest?

17- Da li ste znali da razgovor sa ženom koju čovjek prosi, kao i razgovor sa drugim ženama, ne kvari abdest?

18- Da li ste znali da bijelo pranje kod žene neće pokvariti abdest osim u slučaju ako se pojavi na ulazu spolnog organa, dok ako žena osjeti u unutrašnjosti spolnog organa postojanje bijelog pranja, bez pojavljivanja, to neće kvariti abdest?

29- Da li ste znali da žena neće izgubiti abdest ako vidi muškarca, bez obzira kojeg muškarca i koji dio njegovog tijela vidjela? Također, to ne znači da je ženi dozvoljeno da gleda u stidne dijelove tijela muškaraca koji sa njom mogu stupiti u brak.

Priredio: Pezić Elvedin

(minber.ba)

Related Articles

Back to top button