Islamske teme

Most koji svi moramo proći ako želimo u Džennet- Pročitajte jako poučno i vrijedno

Prenosi se od Ebu-Seida el-Hudrija radijallahu anhu, kako je rekao: “Upitali su ashabi: ‘O Allahov poslaniče,hoćemo li vidjeti našeg Gospodara na Sudnjem danu? ‘ A on je odgovorio: ‘Da li vam nešto smeta da vidite sunce ili mjesec kad je vedro? ‘ A mi smo kazali: ‘Ne smeta.’

A on je rekao: ‘Onda vam neće ništa zasmetati da vidite svoga Gospodara toga Dana onako kako vidite ovo dvoje.’ Zatim je dodao: ‘Pa će pozivati Pozivač: ‘Neka svaki narod krene za onima koje je obožavao.’ I krenut će sljedbenici krsta za svojim krstom, sljedbenici kumira za svojim kumirima, a sljedbenici drugih božanstava za svojim božanstvima, sve dok ne ostanu samo oni koji su obožavali Allaha dželle še’nuhu, bilo da su činili dobra djela ili griješili i preostale ehli kitabije.’

Zatim će se primaknuti Džehennem kao da je opsjena i reći će se židovima: ‘Šta ste vi obožavali? ‘A oni će odgovoriti: ‘Obožavali smo Uzejra, sina Allahovog.’ Pa će im se reći: ‘Lažete! Allah nije imao ni druge ni djeteta, a šta biste vi željeli? ‘A oni će kazati: ‘Željeli bi da nas napojiš.’ Pa će im se reći: ‘Pijte,’ i popadat će u Džehennem.

Zatim će biti rećeno kršćanima: ‘Šta ste vi obožavali?’ A oni će reći: ‘Obožavali smo Mesiha,sina Allahovog.’ Pa će im se reći: ‘Lažete! Allah nije imao ni druge ni djeteta, a šta biste vi željeli?’ A oni će reći: ‘Želimo da nas napojiš.’ Pa će im se reći: ‘Pijte’ i oni će popadati u Džehennem sve dok ne ostanu samo oni koji su Allaha dželle še’nuhu, obožavali: bilo da su dobro činili ili su griješili, pa će im se reći: ‘Šta je vas zadržalo, a svi drugi su otišli.’ A oni će odgovoriti: ‘Mi smo se od njih razdvojili jer želimo danas vidjeti svoga Gospodara. Čuli smo onoga koji poziva kad je rekao: ‘Neka svaki narod ide za onim koga je obožavao.’ i mi čekamo svoga Gospodara.’

Pa je nastavio: ‘Doći će im Allah u liku različitom od onoga kako su Ga prvi put vidjeli i reći će im: ‘Ja sam vaš Gospodar.’ A oni će reći: ‘Ti nisi naš Gospodar’ (u Buharijinom predanju) a ostali će reći: ‘Ovo je naše mjesto i ovdje ćemo ostati dok nam ne dođe naš Gospodar, a kad nam On dođe mi ćemo ga prepoznati.’ Tada će im doći Allah dželle še’nuhu, u liku njima već poznatom i neće niko sa njim pričati osim vjerovjesnika pa će reći: ‘Postoji li između vas i Njega neki znak po kojem čete Ga poznati?’ A oni će reći: ‘Ima es-sak (potkoljenica) i On će pokazati Svoj znak i past će Mu na sedždu svaki vjernik, a ostat će samo oni koji su činili sedždu samo da bi ih drugi vidjeli i čuli.’ Oni će pokušati učiniti sedždu, ali neće moći jer će se cijela kičma pretvoriti u jedan prsljen i neće dati leđima da se poviju.

Zatim će se postaviti ćuprija preko Džehennema, a mi smo pitali: ‘O Allahov poslaniče, kakva je ta ćuprija?’

A on je odgovorio: ‘Klizava i jako skliska na njoj su kuke i čivije i bodlje spljoštene i kuke od trna povijenog.To drvo raste u Nedždu i kažu da se zove Sa’dan. Vjernik će preko ćuprije prijeći dok okom trepneš, ili kao munja, ili kao vjetar, ili kao trkaći konj jureći. Jedan će se spasiti, drugi će biti zagreban ali će se izvući a treći će pasti u Džehennemsku vatru, sve dok zadnji ne prođe vukući uže. Što se vas tiče, vi ćete toga Dana žarko preklinjati mene da vam se da pravo koje kao vjernici imate kod svog Gospodara.’

Pa kad budu vidjeli da su se spasili, a njihova braća nisu, povikat će: ‘Gospodaru naš, a naša braća. Pa oni su klanjali s nama, postili sa nama i učestvovali u aktivnostima zajedno sa nama.

A Allah će Uzvišeni reći: ‘Idite, pa kod koga nađete imana težine dinara, izvadite ga.’

I Allah će zabraniti vatri njihova lica. I doći će spašeni od vatre i vidjeti da su neki u vatri do članaka, a neki do potkoljenica, pa će izvaditi one koje su poznali i vratit će se. A On će reći: ‘Idite i izvadite iz vatre svakog kod kog nađete imana koliko pola dinara.’

Pa će izvaditi one koje poznaju i vratit će se. A On će reći: ‘Idite ponovo pa kod koga nađete imana koliko trun, izvedite ga.’ Oni će izvesti onoga koga budu poznavali.”

Pa je rekao Ebu-Seid: “Ako mi ne vjerujete, pročitajte: ‘Allah neće nikome ni trunku nepravde učiniti. Dobro djelo On će umnogostrućiti.’

Posredovat će vjerovjesnici, meleki, vjernici, pa će onda Allah dželle še’nuhu, reći: ‘Ostao je još samo Moj šefaat’, i zagrebat će šakom u vatru i izvadit narode izgorjele pa će ih baciti u rijeku na vratima Dzenneta, za koju kažu da je voda života.

I oni će izniknuti na riječnim stranama kao što niče sjemenka iz mulja koju ste imali prilike vidjeti da niče na stjenama ili na stablu drveta, pa je ona koja je nikla u hladu blijeda, a ona koja je rasla na suncu zelena. Izaći će iz rijeke blistavi ko biseri, imat će na vratu biljeg.

Ući će u Džennet pa će im stanovnici Dženneta reći: ‘Ovo su oni koje je Milostivi iz Vatre oslobodio pa ih uveo u Džennet iako nisu imali dobrih djela i ništa dobrog nisu pripremili. Pa će im se reći: ‘Sve što vidite pripada vama i još toliko.’ (Muttefekun alejhi)

Related Articles

Back to top button