Islamske teme

MOŽDA NIKADA NEĆEŠ BITI BOGAT NA DUNJALUKU, ALI HOĆEŠ NA AHIRETU

Možda nikada…

Možda nikada nećemo imati mnogo novca,

možda nikada nećemo imati dobar automobil,

možda nećemo završiti fakultet,

možda nikada se nećemo oženiti/udati,

možda nećemo imati djecu i unučad,

možda nećemo dugo živjeti,

možda nikada u životu nećemo postići ono što želimo,

možda nikada nećemo biti sa osobama koje volimo,

možda nikada nećemo doprinijeti svijetu onoliko koliko zaista možemo,

možda nikada nećemo Bogu robovati onako kako trebamo,

možda nikada nećemo biti ono što želimo.

Ali bez „možda“ ćemo postići neke stvari u životu jer su to Allah, dž.š., i njegov Njegov Poslanik, a.s., obećali.

Sigurno Allah, dž.š., briše grijehe ako klanjamo i postimo: “Pet dnevnih namaza, džuma do džume, ramazan do ramazana – brišu grijehe ako se izbjegavaju veliki grijesi.” (Muslim)

Sigurno ćemo imati sevap za svako naše dobro djelo, jer je Allah, dž.š., u suri Ez – Zilzal rekao: Ko uradi i trun dobra, vidjet će ga.

Sigurno ćemo biti sačuvani od Vatre iskrenim šehadetom jer je Poslanik ,a.s., “Nema ni jednog čovjeka koji iskreno, iz srca, svjedoči da nema boga osim Allaha i da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, Njegov Poslanik, a da ga Allah neće zabraniti džehennemskoj vatri.”(Buharija i Muslim)

Sigurno ćemo uspjeti ako ne budemo škrti, jer Allah, dž.š., kaže: „A oni koji se čuvaju škrtosti, oni će sigurno uspjeti!“ (El–Hašr,9)

Sigurno od udjeljene sadake imamo koristi: Sadaka briše grijehe, kao što voda gasi vatru! (Muslim)

Sigurno je Allah, dž.š., milostiv i oprstit će nam: “O robovi Moji koji ste se prema sebi ogriješili, ne gubite nadu u Allahovu milost! Allah će, sigurno, sve grijehe oprostiti. On, doista, mnogo prašta i on je milostiv.” (Ez-Zumer, 53.)

Sigurno ćemo biti nagrađeni za svaki proučeni harf iz Kur’ana: „Ko prouči harf iz Allahove Knjige, njemu pripada dobro djelo koje se vrednuje do deset puta. Ja ne kažem da je ‘elif-lam-mim’ jedan harf, već je elif harf, lam je harf i mim je harf.”

Dragi brate i sestro, ne opterećuj se dunjalukom jer je on prolazan. Mi smo samo putnici koji po nekoliko godina provedu na dunjaluku. On nam je stanica koja nam osigurava kartu za Džennet. Ostat ćemo bez karte ako se posvetimo samo dunjaluku i njegovim uživanjima. Trudimo se steći Allahovo, dž.š., zadovoljstvo i Njegovu milost jer nas ona vodi u Džennet kao i naša dobra djela. Možda nikada nećeš ostvariti većinu svojih dunjalučkih želja u životu, ali to nije bitno i zanemarivo je ako se ostvari najveća želja, a to bi svakom vjerniku trebao biti Džennet.

Autor: Esmin Mehić

Related Articles

Back to top button