Islamske teme

Mr. Elvedin Pezić: Kada nezaposlenost postane ponos

(‘Ne radim nigdje, i dobro čuvam taj posao’)

Gledajući poruke na profilima velikog broja ljudi, naročito omladine, veoma često vidimo kako se ljudi ismijavaju sa činjenicom da nisu zapošljeni, pa kao da se u jednu ruku time i hvališu.

Razumijem da je teško naći posao, ali nije rjšenje u tome da se čovjek ponosi nezaposlenošću. Takvi, umjesto da na svome profilu postave obavještenje da traže posao, a ja to lično još nikada nisam vidio, mnogi se ponose što su nezaposleni i ‘da to veoma dobro čuvaju’.

Kazao je Abdullah ibn Mesud, r.a.,: ‘Ja doista prezirem da vidim nekoga od vas bez obaveza, niti radi nešto za dunjaluk niti radi šta za ahiret.’ (Pogledat: Musannef od Ibn Ebi Šejbe, 7/108 str. broj predaje:34562; El-Hiljeh od Ebu Nuajma, 1/130 str.) Slična predaja se pripisuje i Omeru, r.a., koja nije zabilježena sa lancem prenosilaca, za razliku od ove predaje.

Ako neko nema posao on bi se trebao potruditi da ga nađe, a period u kojem traga za poslom trebao bi da iskoriti za nešto što će mu koristiti na dunjaluku ili ahiretu.

Mr. Elvedin Pezić

Related Articles

Back to top button