Pitanja i odgovori

Muta’ (privremeni) brak

Pitanje

Esselam alejkum.
Molim Vas da mi navedete hadis, eventualno hadise sa prenosiocima o muta’ braku.
Poznat mi je stav sva četiri mezheba da je muta’ brak Muhammed a.s. dozvolio pa zabranio, ali čitam na nekim forumima da prenosioci tih hadisa nisu pouzdani, a čitam i to da je po šijjama sunnet sklapati muta’ brak, te da Alejhisselam jeste dozvolio ali da je Omer r.a. zabranio. Nemam u blizini nikakve literature gdje bih mogla iščitati ovu tematku.

Odgovor

Hadise u kojima se spominje nedvosmislena zabrana mut’a (privremenog) braka zabilježili su Buharija i Muslim, kao i Ahmed te Ebu Davud. Nema dileme u vezi autentičnosti tih hadisa kod ehli-sunneta, odnosno četiri poznata ehli-sunnetska mezheba (hanefijski, malikijski, šafijski i hanbelijski) te su stoga svi spomenuti mezhebi zauzeli stav o zabranjenosti mut’a braka. Šije ne priznaju autentičnosti tih, kao i mnogih drugih hadisa koji se navode u Buharijevom i Muslimovom Sahihu, kao i drugim zbirkama hadisa koje koriste suniti, odnosno ogromna većina muslimana, i zato smatraju mut’a brak dozvoljenim, osim grupacije zejdija koji smatraju takav brak zabranjenim. Ne znam šta Vam znači navođenje hadisa sa senedom, ne mislite valjda da možete osporavati hadise koji su zabilježeni u Buharijevom i Muslimovom Sahihu, osim ako i sami naginjete šiijskom učenju?! Rasprave o navedenom pitanju su davno okončane, argumenti iznešeni, i ne mislimo da će bilo koja strana promijeniti svoje mišljenje. Šijama, i svima onima koji misle kao oni, kažemo: Vama vaše, a nama naše mišljenje. Šerijat ne dozvoljava mut’a brak. Svaka dalja priča o njemu je izlišna.

rijaset.ba

Related Articles

Back to top button