Islamske teme

Na osnovu Kur’ana da se zaključiti da ne bi trebalo jesti voće poslije akšama

Dr. Džemil el-Kudsi ed-Duvejk, jedan od istaknutih liječnika koji svoju metodologiju u liječenju veže za izvore islama, Kur’an i sunnet daje zanimljivo objašnjenje o tome kako je došao do zaključka, na osnovu Kur’ana, da poslije akšama ne bi trebalo jesti voće.
On kaže: U principu, Kur’an je podijeljen na 240 dijelova, sadrži 30 džuzeva, svaki džuz sadrži dva hizba a svaki hizb je sastavljen od rub’a, odnosno četvrtog dijela, kojih u jednom džuzu ima osam. Na taj način dolazimo do 240 dijelova Kur’ana. Ova brojka je lahko djeljiva na dvadeset četiri sata jednog dana. Na osnovu broja ajeta o ruku’u zaključujemo da se oni odnose na obavezne namaze, a Allah najbolje zna. Analizom ajeta u kojima se spominje ruku’ došli smo do zaključka da oni ukazuju na vremena pet dnevnih namaza, tako da kur’anski tekst teorijski možemo podijeliti na dio koji označava obdanicu (onaj dio u kome su ajeti svojstveni za dnevne namaze) i noć (onaj dio u kojem su ajeti svojstveni za noćne namaze). U dijelu koji označava noć ne spominje se niti jednom riječju voće izuzev hurmi, grožđa i nara. Nakon toga smo izvršili i istraživanje u kojem smo tražili od naših pacijenata da nakon akšama jedu isključivo hurme, grožđe i nar i da ne konzumiraju druge vrste voća i došli smo do značajnih rezultata.

Primjenom ovih pravila doprinijelo se poboljšanju zdravlja bolesnika koji boluju od astme, alergijskog rinitisa, artritisa i bolesnika sa bolom u donjem dijelu leđa. Također pozitivan je učinak i na bolesti kože i ekceme. Nakon što smo se uvjerili u ispravnost ove terapije, danas je koristimo kod mnogih naših pacijenata i na taj način poboljšavamo, postepeno, njihovo opće zdravstveno stanje.

Neka dalekoistočna vjerovanja zabranjuju konzumiranje voća tokom noći ne praveći izuzetak kada su u pitanju hurme, grožđe i nar. S druge strane, Kur’an nam nudi rješenje za sve probleme i nudi odgovor na brojna pitanja”.

Izvor:akos.ba

Related Articles

Back to top button