Islamske teme

Nagrada za strpljivost

Allah Uzvišeni veli: Reci: O robovi moji koji vjerujete, bojte se Gospodara svoga! One koji na ovome svijetu dobra djela budu činili čeka nagrada, a Allahova zemlja je prostrana; samo oni koji budu strpljivi biće bez računa nagrađeni. (Ez-Zumer, 10.)

I kaže: Mi ćemo vas dovoditi u iskušenje malo sa strahom i gladovanjem, i time što ćete gubiti imanja i živote, i ljetine. A ti obraduj izdržljive, one koji, kada ih kakva nevolja zadesi, samo kažu: Mi smo Allahovi i mi ćemo se Njemu vratiti! Njih čeka oprost od Gospodara njihova i milost; oni su na Pravome putu! (El-Bekare, 155-157.)

Ebu Seid el-Hudri kazuje: „Neke ensarije zatražiše nešto od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi, i on im to dade. Potom ponovo zatražiše i on im ponovo dade, a onda (kada je nestalo toga) reče: ‘Ono što budem imao, dat ću vam i neću vam uskratiti.

– Onoga ko se bude trudio da ne traži od ljudi, Allah će pomoći da ne traži od ljudi,
– onoga ko se trudi da bude neovisan od ljudi, Allah će ga učiniti neovisnim od ljudi,
– a ko se bude trudio da bude strpljiv, Allah će mu dati da postane strpljiv.[1] Nikome od vas nije dato ništa obimnije i bolje od strpljivosti.“[2]

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Nije jak onaj koji je snažan u hrvanju, nego je jak onaj koji vlada sobom u srdžbi.“[3]

Enes b. Malik prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem kazao: „Allah Uzvišeni veli: ‘Džennet ću podariti robu kojem oduzmem vid, pa se on strpi.‘“[4]

Ebu Hurejre prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: „Neprestano će vjernik i vjernica imati iskušenja u sebi, djeci i imetku, i to sve dok se ne susretnu sa Allahom, a na sebi nemaju nijednog grijeha.“[5]

putvjernika.com

Related Articles

Back to top button