Islamske teme

Najbolja sadaka je…

1. Ona koja se daje tajno:

Kaže Allah, subhanehu ve te’ala, u 271. ajetu Sure El-Bekare:Sadaka

إِن تُبْدُوا الصَّدَقَاتِ فَنِعِمَّا هِيَ ۖ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَيُكَفِّرُ عَنكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ ۗ

وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

“Lijepo je kada javno dajete milostinju, ali je za vas bolje da je dajete siromasima kad niko ne vidi, i On će preći preko nekih vaših hrđavih postupaka. – A Allah dobro zna ono što radite!”

A u Muttefek predaji stoji da će oni koji tajno daju sadaku biti u Allahovoj hladovini na Sudnjem danu:Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao:„Sedmoricu će Allah staviti u svoju hladovinu na Dan kada druge hladovine neće biti: …6) čovjeka koji daje sadaku tajno, tako da mu lijeva ruka, ne zna šta je dala desna…” (Muttefek alejhi)

Kada dajemo sadaku tajno, mi braćo i sestre pokazujemo naš čisti nijjet da je damo u ime Allaha, subhanehu ve te’ala, Koji će nas za to nagraditi posebnom nagradom. U suprotnom se prokleti šejtan može umiješati i da u tome ima primjese rija’a (da neko vidi), što briše dobra djela, jer Allah, subhanehu ve te’ala, prima samo djela koja čovjek uradi iskreno u Njegovo ime.

•2. Onda kada je čovjek zdrav i u stanju da privrijeđuje:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu: „Došao je kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, čovjek, pa je kazao: „Allahov Poslaniče, koja je sadaka najbolja?” Reče: „Da daješ sadaku dok si zdrav i dok želiš bogatstvo i bojiš se siromaštva! Nemoj da odgađaš, pa kada ti duša dođe u grkljan da kažeš: „Ovo je tome, a ovo tome!” A zar sve ne ostaje nekome?!” (Buharija)

Rekao je Ibn Mes’ud, radijallahu anhu: „Dirhem kojeg neko od vas udijeli u vrijeme svoga zdravlja i pohlepe je bolji od stotine dirhema sa kojima daješ oporuku na svojoj samrti!“

•3. Davanje sadake u skladu sa mogućnostima:

Mala sadaka može da pretegne veliku sadaku, kao što stoji u hadisu koji bilježi imam En-Nesai:

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Pretekao je dirhem, stotinu hiljada dirhema!” Rekoše: „Kako?” Reče: „Čovjek je imao dva dirhema, pa je dao kao sadaku jedan, a drugi čovjek je otišao do svog obimnog imetka i uzeo stotinu hiljada dirhema i dao kao sadaku!” (En-Nesai)

Prvi je dao pola od onoga što ima, dok je drugi dao samo jedan dio svoga imetka i bez obzira što je razlika stotinu hiljada dirhema, prvi sa jednim dirhemom ga je pretekao u nagradi.

•4. Izdržavanje porodice:

Prenosi Ibn Mes’ud, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada čovjek potroši nešto na svoju porodicu, uz nijet sadake, računaće mu se kao sadaka!” (Buharija)

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Dinar koji daš bijedniku, dinar koji daš za oslobađanje roba, dinar koji daš na Allahovu putu i dinar koji daš svojoj porodici – Najbolji dinar je onaj koji daš svojoj porodici!” (Muslim)

5. Sadaka bližnjima:

Prenosi Abdullah ibn Abbas, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Nije mu’min onaj ko je sit, a komšija mu gladan!”(Malik)

Braćo i sestre, zamislimo se nad ovim hadisom! Da li su naše komšije, gladne, a mi siti, bez obzira ko su, jer hadis se ne odnosi samo na muslimane, već na sve komšije? Ako su gladni, po hadisu mi nismo mu’mini. Pa šta smo to onda mi, braćo i sestre? A kada bi svako od nas poveo računa o svome komšiji, ne bi bilo niti jednog gladnog insana u ovoj našoj lijepoj Bosni i Hercegovini…

7. Sadaka za džihad:

Davanje za džihad protiv kafira i munafika, spada u red najviših vidova sadake, o čemu Allah, subhanehu ve te’ala, govori u više Kur’anskih ajeta, u kojima je džihad imetkom stavljen prije džihada životom. Među tim ajetima je i 41. ajet Sure Et-Tevbe:

انفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ ذَ‌ٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

“Krećite u borbu, bili slabi ili snažni i borite se na Allahovu putu zalažući imetke svoje i živote svoje! To vam je, da znate, bolje!”
Prenosi Zejd ibn Halid, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Ko opremi borca na Allahovu putu i on je borac, a ko da borca na Allahovu putu i on je borac!” (Buharija)

8. Trajna sadaka:

To je sadaka koju čovjek da i ona traje i nakon njegove smrti, tako da mu se i nakon smrti pišu dobra djela. U tom smislu je i sljedeći hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

Prenosi Ebu Hurejre, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: „Kada čovjek umre, prestaju mu se pisati dobra djela osim troje: trajna sadaka, znanje kojim se ljudi koriste i dobro dijete koje moli za njega!” (Muslim)

Izvor: Liječenje Kur’anom.com

Related Articles

Back to top button