Islamske teme

Najbolji postači su oni koji najviše Allaha veličaju u toku ramazanskog posta

Priredio: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Naši dobri prethodnici, govorili su: ”Ramazan kratko traje i ne trpi nemarnost. Ramazan je između ostalih jedanaest mjeseci poput Jusufa, alejhi selam, između jedanaest braće, pa ga ne ubijajte, ne bacajte ga u bunar i ne prodajite ga za nešto bezvrijedno, već budite plemeniti i učinite mu boravak prijatnim, možda će vam koristiti ili će se zauzimati za vas na Sudnjem danu.”

Upitan je Abdullah ibn Mes’ud: ”Kako ste vi (ashabi) dočekivali ramazan?” Rekao je: ”Niko se od nas ne bi usudio dočekati ramazan, a da u srcu ima i trun mržnje prema bratu muslimanu.” (Ibn Redžeb, Letaiful-me’arif)

Jednog islamskog učenjaka su pitali: ”Šta nam savjetuješ prilikom nastupanja ramazana?” Odgovorio je: ”Mnogo istigfara i traženja oprosta od Allaha, jer grijesi su prepreka uputi. Niko neće svoje srce obavezati istigfarom, a da ga neće očistiti od grijeha. Istigfar je sigurnost i garancija od Allahove kazne nakon Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kao što je došlo u ajetu: ”Allah ih nije kaznio, jer si ti među njima bio; i Allah ih neće kazniti sve dok neki od njih mole da im se oprosti.” (El-Enfal, 33.) Ibn Kesir je rekao: ”Ko bude posjedovao ovo svojstvo, Allah mu olakša put do opskrbe, olakša njegove poslove i sačuva mu snagu.”

Opisujući mubarek ramazan, Ibnul-Dževzi, rekao je: “Nema dove, a da neće biti uslišana, nema dobrog djela, a da neće biti primljeno, nema ni jednog dobra, a da neće biti sakupljeno i ostvareno i nema štete, a da neće biti otklonjena.”

Ibnul-Kajjim el-Dževzijje, rekao je: ”Najbolji postači su oni koji najviše zikre i Allaha veličaju u toku ramazanskog posta.” (Vabilus-sajb)

Imam Mudžahid, rekao je: “Ko se bude čuvao od dva svojstva, njegov post će biti ispravan i blagoslovljen: ogovaranja i laži.” (Ibn Ebi Šejbe, El-musannef)
Izvor:saff.ba

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button