Sihr

Najopasnija vrsta sihra

Sihir kojim se remeti polni odnos između bračnih drugova je danas, na žalost, veoma raširen, čak i u islamskim zemljama. Dr. Ahmed Hidžazi Es-Seka takvo nešto negira i apriori odbacuje. On je za takva stanja dao nekava svoja viđenja i tumačenja koja, na žalost, nisu dala nikakvog pozitivnog napretka. On tvrdi da se takva stanja i trenutne slabosti javljaju kao rezultat nekog psihičkog zamora ili briga kojimaje čovjek okupiran, ili se radi o fizičkoj isrpljenosti i slabosti, itd.Sasvim jasno i glasno želim da mu poručim da je takvo razmišljanje pogrešno. Šejh Muhamed Muteveli Eš-Ša’ravi, objašnjavajući uzroke seksualnih poremećaja među bračnim drugovima kaže: “Džin je kadar da se preobrazi u lik lijepe žene-i daje njenom mužu predstavi ružnom i sasvim drugačijom od onoga kako ona stvarno izgleda, tako daje muž počne izbjegavati i prezirati”. Ovo stoje Šejh Eš-Šaravi spomenuo je istina ali ne cijela. Postoje dvije vrste sihira kojima se remeti polni odnos među supružnicima. Džin musliman veli: “Postoji sputavanje spolnog odnosa bez pokoravanja džina. Ova vrsta sihra je veoma opasna, ona upotpunosti umrtvljuje spolni nagon kod jednog ili oba supružnika. A postoji i druga vrsta sihira kojom se pokore džini na određenu osobu s ciljem da joj ukrote osjećaj na taj način joj umrtve centar za seksualni nadražaj u mozgu”. A staje tome lijek? “Jednavrsta lijeka je za prvu, a druga, za drugu vrstu sihira.Kod prve vrste, sihir se mora pronaći i uništiti ili moliti Uzvišenog Allaha dž.š da ga Svojom moći raskvari ako ga nismo u mogućnosti pronaći. Kod druge vrste se mora istjerati džin koji sputava spolni osjećaj”.

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button