Islamske teme

NAJVEĆI RAZLOG ZBOG KOJEG ĆE MNOGI MUSLIMANI ZAVRŠITI U DŽEHENNEMU

Džehennemska vatra je nešto što se, tako mi Allaha, ne smije uzeti olahko. Prisjetimo se hadisa sa prošlosedmičnog predavanja u kojem Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govori da će najveći dio onih muslimana koji budu bačeni u Džehennem završiti u Vatri iz ovog razloga: “Najčešći razlozi zbog kojih će muslimani neko vrijeme provesti u Džehennemu jesu grijesi koji se olahko shvataju.” Znate, to su mali grijesi, čije je činjenje zabranjeno, ali nije na stepenu velikih grijeha, i te male grijehe ne shvatamo toliko ozbiljno, obično kažemo da su to samo mali grijesi: samo jedan poljubac, jedan pogled, samo mala laž ili samo mala prevara, samo jednom, uredu je…

Shvatamo ih olahko. Šta se dešava kada male grijehe shvatamo olahko? Ne marimo u pogledu njih i šta se onda dešava? Nastavimo ih i dalje raditi, pa ih stalno ponavljamo. To je ta opasnost. Kad uzmemo nešto tako olahko, u našoj je prirodi da nešto ponavljamo dok to u konačnici ne postane navika, postanemo neosjetljivi na to. Izgubimo osjećaj da je to više grijeh i ta navika postane sastavni dio našeg života. Zato imamo situacije da muslimani čine određene grijehe i da su ti grijesi toliko postali normalni u njihovim životima poput jela i pića, i da su sami sebi ohalalili te grijehe.

A kad grijehe uzmemo zdravo za gotovo, mi tada rušimo svoj karakter. Znate, kažemo svojoj djeci da ne smiju lagati. Zašto smo tako oštri prema njima? Toliko pazimo da naša djeca od pet-šest godina ne kradu ili da ne lažu, učimo ih da to ne rade, a kažnjavamo ih ako to učine. Zašto? Lagali su jednom ili dvaput, ništa strašno. Niko im neće zamjeriti, oni su samo djeca… Ne, ne damo im to, jer ne želimo da razviju tu naviku. Bojimo se da ta navika ne postane običaj, pa da ne postanu lažovi, varalice, lopovi.
Iz istog razloga islam zabranjuje male grijehe. Zato Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže da će najveći dio njegovog ummeta (od onih kojih budu bačeni u Vatru), ući u džehennemsku vatru jer su male grijehe uzeli zdravo za gotovo, potcijenili su ih, pa su im ti grijesi postali običaj i navika, i ti grijesi su postali nešto nevažno u njihovim očima, ali su se ti mali grijesi nakupljali u tolikom omjeru da su postali ogromni kao velike planine.

Sa predavanja Bilala Assada
Pripremio: Islamski portal n-um.com

Related Articles

Back to top button