Islamske teme

NAKON SMRTI MELEK SE SA DUŠOM UZDIŽE DO DUNJALUČKOG NEBA, KUCA NA KAPIJU I BIVA MU REČENO:

Što se tice griješnika, njegova duša biva uzeta na silovit nacin, a njegovo lice biva poput onoga koji jede gorke tikvice. Melek smrti mu tada govori: “Izadi pokvarena dušo iz pokvarenog tijela!”
Umiruci tada pušta izuzetno jak krik, poput magareceg reva. Ako mu dušu uzima Azrail, predaje je zebanijama8 ružnih lica, odjevenih u cmo, neprijatna mirisa, koji u rukama drže kostrijetnu tkaninu u koju ga umotavaju a koja je nedovoljna da se u nju umota Ijudsko bice velicine skakavca. A nevjernici ce na ahiretu imati veca tijela od vjernika.

U jednom od sahih hadisa stoji da ce kutnjak nevjemika u džehennemu biti velicine brda Uhud.
Melek se sa tom dušom uzdiže do dunjaluckog neba, kuca na kapiju i biva mu receno:

-Koje?
– On odgovara: “Ja sam Ruhail”.
– Ponovo biva upitan: “A ko je s tobom ?”
– On odgovara: “Sa mnom je taj i taj, sa najružnijim imenima (kojima je na dunjaluku oslovljavan)”.
– Na to ukazuju rijeci Uzvišenog: “…nece im biti otvorene nebeske kapije, niti ce oni unici u džennet (Kur’an 7;40).
Kada (melek) povjerenik cuje te rijeci, ispušta ga iz svojih ruku i vjetar ga baca u daleko mjesto. Na to se odnose rijeci Uzvišenog: “… ih vjetar bacio u daleko mjesto”(Kur an 22;31).

Kako je to samo za njega veliko poniženje!

Kada dospije do zemlje, prihvataju ga zebanije i nose do Sidždžina. To je velika stijena kod koje se sklanjaju duše pokvarenjaka.

Što se tice kršcana, ko se od njih bude držao (Isaovog a.s.) vjerozakona, njegova duša biva vracena u njegov grob i on prisustvuje svom kupanju i ukopavanju.

Što se tice mušrika (mnogobožaca), oni ne prisustvuju nicemu od toga, jer oni bivaju baceni.

Što se tice munafika (dvolicnjaka), oni se poput drugih, mrski i odbaceni, vracaju u svoju grobnu jamu.

islam-live.net

Related Articles

Back to top button