Pitanja i odgovori

Namaz putnika i spajanje namaza

PITANJE

Esselamu alejkum!

1. Uskoro, inšallah, putujem tokom ekskurzije na zapad (Španija, Italija) i odlučio sam zbog nepoznanice samoga puta i mog neiskustva koje se tiče sefera (putovanja) da mi odgovorite na pitanje koje se tiče spajanja namaza. Iako hanefijski mezheb ne dozvoljava ovu olakšicu ja sam se pouzdao u druge izvore (fikhska stanovišta – Islamsko znanje, grupa autora, Visoki saudijski komitet za pomoć BiH,1998-1419. h. god.).Da li je to dobro, jer sam pripadnik hanefijskog mezheba ali sam također i svjestan olakšica koje Allah, dž.š., propisuje? Također svjestan sam i mezhepske depolarizacije.

2. Također mi nije jasan način spajanja akšama i jacije (naravno sa vitr-namazom). Imao sam priliku vidjeti kako se spaja podne i ikindija. Odnosi se na to da namaz počinje ikametom klanjaju se dva rekata podne-namaza (olakšica skraćivanja jer se radi o putovanju), pravi se pauza novim ikametom, a onda se obavlja skraćena ikindija i time je namaz završen. Da li je to dobro?

Dakle, objasnite mi molim vas sastavne djelove namaza u tom slučaju, slučaju spajanja namaza na putu. Zbunjen sam jer jacija ima četiri rekata pa kao musafiri možemo skratiti na dva, to je i uzrokovalo moje lahko shvaćanje spajanja podne i ikindije, a akšam i vitr imaju tri rekata pa me to dovodi do raskrsnice i nedoumice oko spajanja ovih namaza (napominjem u pitanju je musafirluk, a ne šiitska praksa ili poslovanje).

3. Odlučio sam da na putu klanjam u autobusu. Meutim kako se radi o putovanju na zapad i vjerovatnog nesnalaženja u prostoru tokom same vožnje u autobusu kako da ispunim namaski šart okretanja prema Kibli, jer sam pročitao da možemo biti opušteni u ovom slučaju samo kada se radi o nafilama ali ne i farz namazima bili oni spojeni ili ne?

Molio bih, uvaženi fetva-i emine, što raniji odgovor, Allah vam se smilovao!

ODGOVOR

1. Načelno, treba se pridržavati fikhskih mezhebskih rješenja i mišljenja budući da se idžtihadom mogu baviti samo oni učenjaci koji ispunjavju uvjete idžtihada. Stav našega mezheba o (ne) spajanju namaza tokom putovanja je općepoznat. No, u konkretnom slučaju smatramo da nema smetnje postupiti po mišljenju većine pravnika prema kojemu je dozvoljeno, pored skraćivanja četverorekjatnih namaza na dva rekjata, koristiti i olakšicu spajanja podne i ikindije, te akšama i jacije, bilo u vrijeme prvoga ili u vrijeme drugoga namaskog vakta. Spajanje je bolje od propuštanja i naklanjavanja namaza. Naravno, treba nastojati namaze klanjati u njihovo vrijeme koliko je to moguće, ali i olakšica spajanja namaza tokom putovanja ima svoje šerijatsko utemeljenje.

2. Dobro ste naveli način spajanja podne i ikindije. Što se tiče spajanja akšama i jacije, to je također jednostavno. Prouči se ikamet za akšam, zanijeti se spajanje sa jacijom, klanjaju se tri rekjata akšamskog farza, kao što se inače klanja akšamski farz, i preda se selam. Potom se prouči ikamet za jaciju, klanjaju se dva rekjata jacijskog farza, a potom tri rekjata vitr namaza kako je uobičajeno.

3. Treba nastojati da se prilikom zanijećivanja namaza i početnog tekbira bude okrenuto prema Kibli. Namaz neće biti pokvaren ukoliko se tokom vožnje autobus bude kretao u pravcu koji nije okrenut prema Kibli, tj. okrene klanjača od nje u drugom pravcu.

Rijaset.ba

Related Articles

Back to top button