Poučne priče

Nasrudin – hodža: Mlađa mati od sina

Jednoga dana došle žene u kuću njegovih roditelja te se zabavljale, smijale
i pričale novosti. Često bi zapitale jedna drugu koliko je kojoj godina. Kad
god bi zapitale Nasrudinovu mater koliko ima godina, ona bi uvijek rekla da ima
šesnaest do sedamnaest.
Makar da je Nasrudinu bilo već četrnaest godina, ona je uvijek tvrdila da
joj je šesnaest ili sedamnaest.
Dosadi to Nasrudinu pa reče:
– Draga majko, ostani samo jos dvije-tri godine u tim godinama, pa ću te i ja
stići i zajedno ćemo rasti.

Novihorizonti.ba

Related Articles

Back to top button