Islamske teme

Ne očajavaj zbog grijeha, već učini tevbu, zar misliš da su pobožni ljudi bezgriješni?!

Ibnul-Kajjim el-Dževzijje rekao je: ”Makolika bila tvoja nemarnost i propusti u pogledu ibadeta, nikako ne zanemaruj lijep ahlak i lijepo ponašanje, možda će ti upravo lijep ahlak obezbijediti visoke deredže i stepene u Džennetu. Ta, zar misliš da su pobožni ljudi bili bezgriješni?! Oni su se samo skrivali i nisu javno činili grijehe, činili su istigfar i tražili oprost i nisu ustrajavali u grijehu, priznavali su svoje grijehe, a nisu tražili lažna opravdanja, i nakon loših, činili su dobra djela.”

Upitan je jedan pobožnjak iz prvih generacija: ”Kakvo je stanje sa tvojom vjerom?” Odgovorio je: ”Što se tiče moje vjere, grijesi mi je habaju i uništavaju, a ja je popravljam i obnavljam isigfarom i pokajanjem.”

Na ovakav način traje dobročinstvo među ljudima

Nakon što je završio sa jelom, uzeo je račun i htio je da plati. Stavio je ruku u džep, ali u džepu nije bilo novca. Lice mu je poblijedilo i uhvatila ga je panika, a onda se sjetio da je sav novac podijelio kao sadaku.

Zbunjen je razmišljao kako da izađe iz ove neprijatne situacije. Na kraju je odlučio da ode do vlasnika restorana i da mu dadne svoj skupocjeni sat kao zalog dok ne donese novac i ne plati račun.

Nakon što je vlasniku restorana objasnio svoju situaciju i ponudio sat kao zalog, vlasnik mu je rekao: ”Ne sikiraj se, prijatelju, tvoj račun je plaćen.”

Iznenađen takvim odgovorom, čovjek je uzviknuo: ”A ko je platio moj račun?”

Vlasnik restorana mu je rekao: ”Tvoj račun platio je čovjek koji je izašao prije tebe na nekoliko minuta.”

”A kako da mu vratim novac kad ga i ne poznajem”, upitao je čovjek? Vlasnik restorana se nasmijao i rekao mu: ”Nema potrebe za tim, ali ako baš hoćeš da vratiš taj novac onda to možeš učiniti na taj način što ćeš i ti platiti nekom račun kad se nađe u sličnoj situaciji. Na taj način će dobročinstvo među ljudima trajati.”

(saff.ba)

Related Articles

Back to top button