Islamske teme

Ne pričaj o svome imetku pred siromahom

Ne pričaj o svome imetku pred siromahom.
Ne pričaj o svome zdravlju pred bolesnikom.
Ne pričaj o svojoj snazi pred slabašnim.
Ne pričaj o svojoj sreći pred nesretnikom.
Ne pričaj o svojoj slobodi pred zatvorenikom.
Ne pričaj o svojoj djeci pred onima koji djece nemaju.
Ne pričaj o svome ocu pred jetimima.
Jer rane svih njih ne mogu više podnijeti.
Vagaj svoje riječi u svim oblastima i stvarima tvoga života, a vođenje računa o osjećajima drugih učini dijelom svoje ličnosti kako ne bi došlo i to vrijeme kada ćeš naći sebe usamljenog u svojoj rani… zato ne pleši na ranama drugih!

Obrada: www.novihorizonti.ba

Related Articles

Back to top button