Islamske teme

Ne propusti blagodati dana Arefata

To je najbolji dan u cijeloj godini i dan u kojem Uzvišeni Allah oslobodi od Džehennema veliki broj svojih robova.
Gospodar se spušta na zemaljsko nebo u zadnjoj trećini u noći, jedino na Dan Arefata Allah se spušta u danu.*
Naši prethodnici su ostavljali svoje potrebe da bi dovili za njih na Dan Arefata i koliko se samo potreba, želja i dova ispunilo i Allah im se odazvao na Dan Arefata.**
U Ramazanu nam možda prođe Lejletul-kadr, jer ne znamo kada je tačno, ali Allah nas je obavijestio kada je Dan Arefata, pa zar da ga propustimo?
Ako možeš osami se na Dan Arefata od ikindije do akšama i dovi.
Rekao je jedan od dobrih ljudi: “Tako mi Allaha, nikad nisam dovio na Dan Arefata, a da mi nije ispunjeno prije nego što prođe godina i to sam vidio kao svjetlo zore.”
Budite dobročinitelji prema samima sebi, a ne zaboravite ni islamski ummet u svojim dovama.
Gospodaru daj nam da doživimo Dan Arefata i primi od nas.

Ammara Šabić

* Ibn Omer prenosi poduži hadis u kome stoji da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “…a na dan Arefata Uzvišeni Allah se spusti na dunjalučko nebo.” (Ibn Hibban, sa dobrim lancem prenosilaca. Vidjeti: ‘’Sahihut-tergib’’, 2/34-36/1155.)

** Abdullah b. Amr prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Najbolja dova je dova na dan Arefata.” (Tirmizi i Ahmed, sa dobrim lancem prenosilaca.)

NAPOMENA: Dan Arefata ove godine je sutra (15.06.2024. g.), i lijepo je postiti taj dan jer prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Post na dan Arefata iskupljuje od grijeha prošlu i narednu godinu.” (Muslim)

Izvor:n-um.com

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button