Islamske teme

Ne propustimo uzeti džennetske riznice koje nam se nude u ramazanu

Piše: Abdusamed Nasuf Bušatlić

Ne postoji vjernička duša a da ne žudi za Allahovom milošću, oprostom i brisanjem grijeha. Ne postoji vjernička duša a da ne želi povećati svoja dobra djela i time povećati nadu u džennetsku nagradu koju je Allah obećao iskrenim vjernicima i vjernicama, a samim tim i nadu u spas od džehennemske kazne. Vjernička čežnja za Allahom, za Njegovim zadovoljstvom i nada u Njegovu milost i oprost ne prestaje, a ramazan je jedinstvena prilika da ostvarimo naše želje i uzvišene ciljeve. Milostivi Allah nam je zbog toga i poklonio ramazan kao priliku da se očistimo od grijeha i da ostvarimo sreću na oba svijeta.

Uistinu su Allahova dobrota i milost neizmjerne. Iako je Allah neovisan od svih svjetova, On nam, iz Svoje dobrote i ljubavi prema nama, daje priliku da sa malo truda, sa neznatnim djelima, dobijemo ogromnu nagradu, nagradu koju oko nije vidjelo, za koju uho nije čulo i čiju veličinu i vrijednost ljudski razum ne može ni pojmiti.

Jeste li, naprimjer, znali da posao koji ne traje više od 18 sati, udaljava vjernika od vatre stotinu godina i stvara između njega i Džehennema kanal ili tranše koji je širok koliko je razdaljina između nebesa i Zemlje? Da li znate da djelom, za koje ne treba više od dva sata, vjernik zarađuje kantare nagrade, a to je nagrada koja je vrjednija od dunjaluka i svega što je na njemu?

Da li znate da postoji djelo za koje ne treba više od sat vremena, a njime se ostvaruje nagrada primljenog hadždža i umre? Ili, naprimjer, djelo koje ne zahtijeva više od sat i pol, a donosi nagradu koja vrijedi dva kirata – dva ogromna brda. Zatim, postoji djelo koje traje svega pola sata, a zbog njega se, onome ko to djelo učini, sagradi kuća u Džennetu. Ni to nije sve. Postoji mogućnost, brate i sestro, da uradimo djelo, posebno u ramazanu, koje traje petnaest minuta, a da zbog tog djela 70.000 meleka donosi salavat na nas i mole Allaha da nas nagradi Džennetom. Priznat ćete da je petnaest minuta beznačajno za tako veliku nagradu, a šta tek reći za djelo koje ne traje više od pola minute, a zbog kojeg se, onome ko ga učini, upisuje milion sevaba i briše milion grijeha i bit će mu sagrađena kuća u Džennetu, ili pak djelo koje, također, ne traje više od pola minute, a donosi milijardu sevaba.

Milijarde sevaba za neznatna djela

Dokazi za ova djela i nagade za njih, nalaze se u vjerodostojnim hadisima posljednjeg Allahovog Poslanika, s.a.v.s., onoga koji ne govori po hiru svome.

Što se tiče prvog djela i nagrade za njega, Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ”Ko posti jedan dan na Allahovom putu, bit će udaljen od vatre stotinu godina.” (Taberani)

U drugoj predaji koju prenosi Ebu Derda, r.a., Muhammed, s.a.v.s., rekao je: ”Ko posti dan na Allahovom putu, Allah će između njega i vatre načiniti tranše koji će biti širok kolika je razdaljina između nebesa i Zemlje.” (Taberani)

Ako ove hadise primijenimo na post u mjesecu ramazanu koji ima 30 ili 29 dana, onda to znači da će postači biti udaljeni od vatre 3.000 godina i da će između njih i vatre biti načinjeno 30 tranšea koji su široki kolika je razdaljina između nebesa i Zemlje.

O djelu koje ne traje više od dva sata, a za koje se dobijaju kantari nagrade koji su vrjedniji od dunjaluka i svega što je na njemu, Muhammed, s.a.v.s., rekao je u hadisu koji prenosi Abdullah ibn Amr ibn As: ”Ko klanja noćni namaz sa deset ajeta, neće biti upisan u nemarne, ko klanja noćni namaz sa stotinu ajeta, bit će upisan među one koji noći provode u ibadetu, a ko klanja noćni namaz sa hiljadu ajeta, bit će upisan među one kojima pripaduju kantari nagrade.” (El-miškat) Dakle, za trideset noći namaza u toku ramazana, nagrada je 30 kantara, a to je bolje od trideset dunjaluka i svega što je na njima.

Što se tiče djela koje, otprilike, traje sat vremena, a koje vrijedi koliko primljen hadždž i umra, Muhammed, s.a.v.s., rekao je u hadisu koji prenosi Ebu Umame: ”Ko ode da klanja farz-namaz u džematu imat će nagadu obavljenog hadždža, a ko ode da klanja nafilu (dobrovoljni) namaz imat će nagradu obavljene umre.” (Sahihul-džami’, hadis br. 6556.) To znači da postači imaju priliku da u toku ramazana zarade nagradu u vrijednosti 150 hadždževa i 150 umri.

Za djelo koje ne traje više od sat ili sat i pol, a čija nagrada je kirat ili dva kirata (jedan kirat je, kako je objasnio Poslanik, s.a.v.s., u hadisu, kao ogromno brdo), Muhammed, s.a.v.s., rekao je: ”Ko klanja dženazu umrlom muslimanu imat će nagradu jedan kirat, a ko ostane dok se mejt ne ukopa imat će nagradu dva kirata kao dva ogromna brda.” (Mutefekun alejhi)

Djelo zbog koje se, onome ko ga čini, sagradi kuća u Džennetu, također ne zahtijeva mnogo vremena, a nagrada je ogromna. Muhammed, s.a.v.s., rekao je: ”Ko klanja 12 rekata suneta u toku 24 sata, bit će mu sagrađena kuća u Džennetu.” (Muslim)

Šta tek reći za djelo, koje je također neznatno, a zbog kojeg, na onoga ko ga učini, 70,000 meleka salavate donosi. Naime, Prenosi se od Alije, r.a., da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: ”Koji god musliman posjeti svoga bolesnog brata muslimana u toku dana, na njega salavat donosi 70.000 meleka sve do smrknuća, a ako ga posjeti u toku noći, na njega salavat donosi 70.000 meleka sve do zore i dobit će palmovik u Džennetu.” (Sahih et-tergib, hadis br. 3476.) Pokušajte izbrojati koliko meleka na nas salavat donosi ukoliko u toku ramazana budemo posjećivali bolesne muslimane. Ili, šta reći za djelo koje traje svega pola minute, a donosi milion sevaba i briše milion grijeha?! Lahko, zar ne? Pa hajde onda da ga naučimo i stalno činimo, posebno u ramazanu. Prenosi se od Omera, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko izađe na tržnicu i kaže: la ilahe illallahu vahdehu la šerike leh, lehul-mulku ve lehul-hamdu, juhji ve jumitu ve huve hajjun la jemut, bijedihil-hajr ve huve ala kulli šej’in kadir – Allah će mu upisati milion sevaba a izbrisati milion grijeha i bit će mu sagrađena kuća u Džennetu.” (Džamius-sahih, hadis br. 11.176.)

Rekli smo da postoji i djelo koje se može učiniti u jednom trenu, a vrijedi milijarde sevaba, pa zar ćemo propustiti u ramazanu takvu nagradu?!

Naime, prenosi Ubade ibn Samit da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: ”Ko čini istigfar i moli Allaha za oprost muslimanima i muslimankama, imat će sevab i dobro djelo za svakog muslimana i muslimanku.” (Sahihul-džami’, hadis br. 10.970.)

Treba li uopće napominjati koliko nam danas, u vremenu smutnje i međumuslimanskih sukoba i podjela, fali upravo ovo djelo.

Stoga, iskoristimo blagoslovljeno ramazansko vrijeme i ne propustimo priliku da uzmemo džennetske riznice koje nam se u njemu nude, da se ne bismo kajali onda kada nam kajanje neće nimalo od koristi biti.

Saff.ba

Related Articles

Back to top button