Islamske teme

Neće biti hajra u brakovima sve dok….

Neće biti hajra u brakovima, porodicama, društvu…sve dok se žene ne budu ponašale prema svojim muževima kao prema svome Džennetu, odnosno dok ne shvate da su im muževi Džennet i prečica do istog, shodno vjerodostojnom hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; DA MOGU NAREDITI DA SE SEDŽDA ČIN NEKOME DRUGOM OSIM ALLAHU, NAREDIO BIH ŽENI DA UČINI SEDŽDU MUŽU, RADI VELIČINE NJEGOVOG PRAVA KOD NJE.

Naprotiv, mi danas imamo poplavu feminizma koji je razorio brakove, porodice i koji razara društvo u cjelini. Stoga, čovjek kada traži sebi ženu, definitivno mora gledati onu koja će pristati da se ponaša prema njemu kao prema svome Džennetu.

I neće biti hajra u porodicama, brakovima, društvu…sve dok se muškarci ne budu najljubaznije, sa pažnjom i poštovanjem postavljali prema svojim ženama, suprugama, shodno hadisu Allahovog Poslanika, sallalllahu alejhi ve sellem; NAJBOLJI OD VAS SU ONI KOJI SU NAJBOLJI PREMA SVOME EHLU (ŽENAMA)… Stoga, kada traži sebi muža, žena treba gledati ovaj segment i prihvatiti onoga koji ovako hoće da se ponaša prema njoj i da grade zajedno budućnost na ovim osnovama.

Bitno je napomenuti da majka ostaje čovjeku/muškarcu Džennet i prečica do istog čitavog života, i prije ženidbe, a i nakon, dok ženi kada se uda njen muž postaje prečica do Dženneta, ali i Džehennema ako ne bude sa njom zadovoljan, njenim ponašanjem prema njemu, ali joj dobročinstvo prema roditeljima i dalje ostaje obaveza…

Minela M.

num.com

Related Articles

Back to top button