Islamske teme

Neće ući u Džehennem onaj kod koga se nađu ove tri stvari

Prenosi se od Poslanika s.a.v.s. da je Allah s.v.t. obećao da neće ući u Džehennem onaj koji čini ova tri djela:

1. Predanost u obavljanju namaza u njihovo vrijeme, a posebno sabaha i ikinije namaza.

Prenosi Ebu Bekr ibn Umare ibn Ruejbe, od svoga oca da je rekao: ”Čuo sam Resulullaha, sallallahu alejhi ve sellem, kad kaže: ‘U Džehennem neće ući onaj ko klanja prije izlaska sunca i prije njegova zalaska” tj. sabah i ikindiju. (Muslim i Ahmed)

Dakle, riječi: „prije izlaska sunca i prije njegova zalaska“ ukazuju na stalnu obavezu obavljanja namaza isključivo u njegovo vrijeme.

2. Koraci na Allahovom putu.

Onaj čije noge budu uprašene od koračanja na Allahovom putu, bilo da je u ibadetima ili džihadu. Prenosi se od Aabyeh bin Rifa’ah r.a da je kazao: Sustigao me je Ebu Abes a ja sam išao na džumu namaz pa mi je rekao: Čuo sam od Poslanika s.a.v.s. da je rekao: „U Džehennem neće ući onaj čije se noge upraše od koračanja na Allahovom putu.“(Buhari)

3. Predanost u obavljanju 4 rekata prije i 2 poslije podne namaza.

Prenosi se da je Poslanik s.a.v.s. rekao: „U Džehennem neće ući onaj ko redovno klanja 4 rekata prije i 2 poslije podne namaza.“ (Tirmizi, hasen hadis)

Izvor: sabayacafe.com

Prijevod i obrada: Akos.ba

Related Articles

Back to top button