Pitanja i odgovori

Obavljanje nužde i okretanje prema Kibli?

Pitanje: 1- Sedmerica prenose hadis Ebu Ejjuba el-Ensarija, r. a., u kojem stoji da je Allahov Poslanik, s. a. v. s., rekao: „Nemojte se, prilikom vršenja velike niti male nužde, okretati prema Kibli ni prsima ni leđima, nego se okrenite ili istočno ili zapadno.“
2- Abdullah ibn Omer, r. a., priča: „Jednom prilikom sam se, nekim poslom, popeo na krov Hafsine kuće, i tada sam vidio Allahova Poslanika, s. a. v. s., kako se, vršeći nuždu, okrenuo leđima prema Kabi, a prsima prema Šamu.“
Kako objediniti ova dva hadisa?

Odgovor: Hadis koji prenosi Ebu Ejjub, r. a., je općenit hadis i on ukazuje na zabranu okretanja prema Kibli leđima i prsima, kako u objektu, tako i na otvorenom. A hadis koji prenosi Abdullah ibn Omer, r. a., ukazuje na to da je dozvoljeno okrenuti se prema Kibli leđima samo onda kada čovjek vrši nuždu u objektu, a ne i vani. Tako ovaj drugi hadis ima uži smisao i on preciznije određuje i dopunjuje propis koji je načelno definisan u prvom hadisu a koji je općenit.

Iz fetvi i predavanja šejha Muhammeda ibn Saliha el-Usejmina

Minber.ba

Related Articles

Back to top button