Islamske teme

Obavljanje više dnevnih namaza sa jednim abdestom

Pitanje: Selam alejkum!

Moje se pitanje odnosi na obavljanje više namaza s jednim abdestom. Naišao sam na sljedeći hadis na aplikaciji “Muslimova zbirka hadisa”.

142. Od Burejde, r.a., pripovijeda se da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., na dan Fetha (oslobađanja Mekke) klanjao više namaza s jednim abdestom i s jednim meshom po mestvama. Tim povodom kazao mu je Omer, r.a.: – Danas si učinio nešto što ranije nisi! – a on mu, s.a.v.s., odgovori: ‘Hotimično sam to učinio, Omere!’

Poslije ovog pitanja ne bi ni trebao postavljati pitanje jer sam shvatio po ovome da smo dužni za svaki namaz obnoviti abdest. Da li sam ispravno shvatio?

Odgovor: Esselamu alejkum!

Nema nikakve dileme da se s jednim abdestom može klanjati više namaza, sve dok se abdest ne pokvari nekim postupkom ili pojavom koja kvari abdest. Hadis uopće ne ukazuje na neispravnost klanjanja više namaza s jednim abdestom.

Na pitanje odgovara muftija prof. dr. Enes Ljevaković

Fetva-i emin Vijeća muftija Islamske zajednice

islamskazajednica.ba

Related Articles

Back to top button