Islamske teme

Od Facebooka do Allahove Knjige-Najbolji ‘like’ je onda kada Allah ‘lajka’ tvoj život

Šta je to u Facebooku ili drugim oblicima društvenih ili popularnih medija te im se neprestano vraćamo? Šta god da je, identificirajmo zašto im se stalno vraćamo. Onda, modificirajmo te razloge povezivanja i primijenimo ih na Kur’an.
Razgovor Allaha koji se navodi u Kur’anu, argumenti naroda njihovim poslanicima, to su sve komentari koji su postavljeni na feed zidu Kur’ana.
Merjem je rekla nešto a onda je Svemogući Allah odgovorio. Isus je rekao svojim havarijunima nešto i oni su svi počeli linkovati i komentarisati njegov post. Musa je postavio na faraonovom zidu, faraon je odgovorio i tagovao svoje sljedbenike i konačno je u potpunosti izbrisan sa Facebooka- i svijeta- i u cijelosti. Allahova Knjiga je intenzivnija, uzbudljivija i veći roman od bilo čega na Facebooku. Samo je potrebno da dodamo i da ga tagujemo kao našeg Najboljeg Prijatelja.

Ponekad postajemo zavisni o Facebooku zbog naše sposobnosti da komuniciramo sa našim prijateljima. Dakle, postanimo zavisni o Kur’anu zbog naše sposobnosti da komuniciramo sa Allahom.
Kada čitamo opise Dženneta i Džehennema, znajmo da Uzvišeni Allah upload-uje slike za nas kako bismo se fokusirali i bili pod utjecajem, kada smo očarani ili užasnuti slikama komentarišimo preko naših djela! Radimo ona djela koja će nas uvrstiti među stanovnike Dženneta i sačuvati nas da ne budemo bačeni u bolnu Vatru.
Ova vrsta komentarisanja će donijeti dugotrajne rezultate u ovom životu i narednom, inšAllah, a Allah će nas tagovati kao Svoje prijatelje u ovom životu i na Ahiretu.
Ukoliko smo spremni da čitamo postove ljudi koje ponekad jedva poznajemo, šta je onda sa čitanjem postova Onoga Koji nas je stvorio i sve te ljude?
Kako možemo očekivati da poznajemo našeg Stvoritelja ukoliko čak ne otvaramo društveni medij u kojem nam je On sam Sebe objavio/ pokazao?

I pored malo pažnje koju mu nekad poklanjamo, Kur’anske objave (feed) čekaju da postanu naši najbliži drugar! Zašto? Jer kada uspostavimo odnos sa Kur’anom mi u stvarnosti uspostavljamo odnos sa Onim koji nas je stvorio i koji nas najbolje poznaje.
Evo kako možemo početi: Odredite koliko stranica morate pročitati (npr. tri) svaki dan bez obzira na okolnosti i to na jeziku koji razumijete. Ramazan je najbolji mjesec da počnete sa ovim doživotnim opredjeljenjem.
Facebook može biti odlično sredstvo za umrežavanje, ali ako se koristi opsesivno možemo postati zavisni o medij koji nam često donosi opipljivi minut koristi u našim životima.
Allahova Knjiga je odlično sredstvo koje će nas povezati sa Stvoriteljem svemira, Onim preko Kojeg možemo dobiti opipljivu korist na ovom svijetu i vječnom Ahiretu.
Okrenimo se Allahovoj Knjizi- našem Najboljem Prijatelju- Kur’anu- jer najbolji ‘like’ je onda kada Allah ‘lajka’ tvoj život.

Nemoj zaboraviti da podijeliš hair!

Napisala: Merjem Amirebrahimi

Prijevod i obrada: IslamBosna.ba

Related Articles

Back to top button