Pitanja i odgovori

Ometanje klanjača glasnim učenjem Kur’ana u džamiji

Pitanje: Je li dozvoljeno u džamiji učiti časni Kur’an toliko glasno da se ometaju oni koji obavljaju namaz?

Odgovor: Zabranjeno je u džamiji učiti časni Kur’an toliko glasno da se ometaju oni koji obavljaju namaz, koji izučavaju vjerske nauke, uče Kur’ani-kerim… Ferva b. Amr kazuje da se Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, pojavio u džamiji dok su ljudi glasno učili Kur’an, pa je rekao: “Dok klanja, čovjek razgovara s Allahom, zato neka pripazi kako će s Njime razgovarati! Čitajući Kur’an, nemojte podizati svoje glasove i jedni druge ometati” (Malik, 225). Slično predanje zabilježio je Ebu Davud (1332) preko Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu.

Šejh Muhammed b. Usejmin

minber.ba

Related Articles

Back to top button