Vjera i život

“Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga”

Svjedočili smo trenucima kada se zemlja zatrese i svjedočili smo šteti i gubicima koje za sobom ostavi. Zemljotres je jedan od znakova Allahove moći koji nam služi kao pouka da razmislimo o zemljotresu koji će zadesiti ljude, a koji se spominje u Kur’anu. Jedna od kur’anskih sura nosi naziv Zilzal – Zemljotres, i u njoj se govori o zemljotresu koji će zadesiti ljude kada Israfil puhne u rog. U hadisu se za suru Zilzal navodi da je njena vrijednost koliko četvrtina Kur’ana, a ko je četiri puta prouči, kao da je proučio cijeli Kur’an.“Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese, i kada Zemlja izbaci terete svoje, i čovjek uzvikne: “Šta joj je?!” –toga Dana će ona vijesti svoje kazivati, jer će joj Gospodar tvoj narediti. Tog Dana će se ljudi odvojeno pojaviti da im se pokažu dijela nihova; onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjet će ga.”Prenosi se: ”Kada je objavljena sura Ez-Zilzal – ‘Kada se Zemlja svojim najžešćim potresom zatrese’ – Ebu Bekr es-Siddik, r.a., je zaplakao, pa ga Poslanik upita: ‘Šta te je rasplakalo, Ebu Bekre?’ Reče: ‘Ova sura me rasplakala, Allahov Poslaniče!’”

Sura Zilzal nam kazuje o dešavanjima koja će uslijediti nakon što Israfil puhne u Sur. Zemlja će se pokrenuti, mrtve izbaciti, a ljudi će se pitati šta joj je, nakon što je bila mirna, postala uznemirena. Zatim će iz svoje utrobe izbaciti sva ranije i kasnije pomrla tijela. Allahov Poslanik, a.s., je rekao: “Zemlja će svoja blaga izbacivati u vidu zlatnih i srebrenih stupova. Ubica će doći i reći: ‘Zbog ovoga sam ubijao.’ Zatim će doći onaj koji je prekidao rodbinske veze i reći: ‘Zbog ovoga su prekinute moje rodbinske veze.’ Zatim će doći kradljivac i reći: ‘Zbog ovoga su mi odsječene ruke.’ Zatim će biti pozvani, ali niko ništa neće uzimati.”Kazivat će se o svemu onome što je na Zemlji učinjeno, vrijeme koje smo utrošili i meleci koji biše uz nas će svjedočiti, za nas ili protiv nas, naši ibadeti će svjedočiti za nas, naši grijesi će svjedočiti protiv nas. Na Sudnjem danu jedino će ljudska djela imati vrijednost i samo će za njih ljudi biti pitani. Tada će vrijednost imetka, ljepote i porijekla iščeznuti, a ostat će jedino ljudska djela, kao istinsko čovjekovo bogatstvo, koja će ga voditi ka vječnom odredištu. Na Sudnjem danu svakom će biti presuđeno po pravdi i nikom neće biti učinjena nepravda. Blistavih lica i mirni će biti oni koji su na Zemlji dobro činili, dok će nemirni i tamnih lica biti oni koji su zlo činili. Dobre su generacije ovo kur’ansko pravilo razumjele onako kako treba, pa je to imalo za posljedicu činjenje dobrih djela, a sustezanje od grijeha. Stoga, zapitajmo se nad svojim djelima. Svako dobro djelo, ma kako sitno bilo, može svjedočiti za nas, a dok svaki podcijenjeni grijeh može svjedočiti protiv nas.

Za kraj vrijedi navesti riječi Poslanika, a.s., u kojima nas upućuje na dobro i koje nam mogu poslužiti kao pouka za promišljanje, jer: “Onaj ko bude uradio koliko trun dobra – vidjet će ga, a onaj ko bude uradio koliko trun zla – vidjet će ga.”“Sačuvajte se od Vatre, makar sa jednom polovicom hurme, ili lijepom riječi!”“Nipošto ne potcijeni učinjeno dobro, ma koliko sitno bilo; makar da isprazniš kofu vode u sud onoga ko traži vodu, ili da svoga brata sretneš vedra i nasmijana lica.”“Ono što sam vam zabranio, klonite ga se, a ono što sam vam naredio, činite koliko ste u mogućnosti.““Aiša, nipošto ne potcijeni sitne grijehe! I za njih će neko pred Allahom tražiti svoje pravo.” “Čuvajte se potcjenjivanja sitnih grijeha.“Allahu, uvećaj naša dobra djela, a oprosti nam naše propuste i grijehe!

Za Akos.ba: Rabija Arifović

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button