Vjera i život

Onaj ko se Allaha boji postići će četiri stvari

Rekao je Uzvišeni Allah:
O vi koji vjerujete, ako se budete Allaha bojali, On će vam ono što istinu od neistine razdvaja dati i preko ružnih postupaka vaših će preći i oprostiti vam. A Allahova je dobrota neizmjerna. (El-Enfal: 29)

Komentirajući ovaj ajet, šejh Es-S’adi, rahimehullah, je kazao:
“Čovjekovo strahovanje od svoga Gospodara je njegova adresa spasa, i znak njegova uspjeha, a takvalukom Uzvišeni Allah daje veliki hajr i na dunjaluku i na ahiretu, pa je ovdje spomenuo da onaj ko se Allaha boji postići će četiri stvari, i svaka od tih stvari je bolja od cijelog dunjaluka i onoga što je na njemu:

– Prva: furkan, a to je znanje i uputa kojom onaj koji ih posjeduje razlučuje i razlikuje između pravog puta i zablude, istine i neistine, halala i harama, i one sretne od onih nesretnih.

– Druga i treća: brisanje malih i opraštanje velikih grijeha.

– I četvrta stvar: velika i lijepa nagrada za onoga ko se Njega Uzvišenog bude bojao, i Njegovom zadovoljstvu, nad prohtjevima svoje duše, bude prednost davao, A Allahova je dobrota neizmjerna”.1

Imam Ibnul-kajjim, rahimehullah, o ovom ajetu kaže sljedeće:
“A od furkana je i nur (svijetlost) s kojim rob razdvaja hakk od batila. I što je srce roba bliže Allahu Uzvišenom to je njegov furkan potpuniji i jači”.2

Dok na drugom mjestu kaže: “Furkan: to je ponos i pobjeda, te spas i nur koji razdvaja istinu od neistine”.3

Također, rekao je:
“I od furkana je ono što im Uzvišeni daje od svijetlosti (nura) s kojom razdvajaju istinu od neistine, te pobjedu i ponos s kojim će biti u stanju uspostaviti istinu a slomiti neistinu’.4

Priprema: Menhedz.com

Related Articles

Check Also
Close
Back to top button