Dove

ONAJ KO UČI OVU KRATKU DOVU, ALLAH ĆE MU DATI DA LIJEPO ŽIVI

U ime Allaha Milostivog Samilosnog,Zahvala pripada Gospodaru svemira, Vladaru ljudi, Milostivom, Samilosnom. Mir i spas na Posljednjeg poslanika Muhammeda a.s., njegovu časnu porodicu i sve one koji slijede put istine, put pravde i milosti. Amin!Svaki čovjek na ovoj zemaljskoj kugli traga za srećom. Ne postoji niti jedan čovjek koji ne traži sigurnost, dobar profit i sretan život. Ljudska duša traži ljubav, a ljubav je u sreći duše i ljudskog tijela. Islam je na realan način spojio ove dvije vrijednosti koja svaka za se ima hranu. Dobro je poznata izreka od hazreti Pejgambera a.s: “Jedan sahat posveti ovom svijetu, a sljedeći onom (Ahiretu.)” (Omer ibn Hattab).Mnogi ljudi teže ka bogatstvu ovoga svijeta i njegovim prolaznim ljepotama, što je realnost naših života. Međutim, postoji jedna granica gdje čovjek ne bi smio sebi da dozvoli da je pređe, zato što bi konačni cilj trebao biti Ahiret i da zadovoljstvo ovim svijetom sačinjava čovjekovu privremenu sreću. Naprotiv, islam je definisao sreću svakog pojedinca jednim lijepim hadisom Poslanika a.s. u kojem on kaže: “Zaista, istinsko bogatstvo je bogatstvo čovjekove duše.” (Buharija i Muslim, Mutefekun alejhi)

Related Articles

Back to top button